PvdA: Toegang tot hulp wordt toegankelijker | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Burgerlid Tom Reedijk ziet haken en ogen aan collegevoorstel.
Burgerlid Tom Reedijk ziet haken en ogen aan collegevoorstel. (Foto: pr)
Politiek

PvdA: Toegang tot hulp wordt toegankelijker

  Politiek

Ingezonden PvdA - De toegang tot hulp en ondersteuning zal ingrijpend veranderen in Katwijk. Als je een vraag hebt over bijvoorbeeld je geldzaken, huishoudelijke hulp of zorg, dan kun je vanaf 2020 terecht bij 1 loket: het Wijkteam van morgen. Hoewel we als PvdA positief staan tegenover deze verandering, ziet burgerlid Tom Reedijk ook haken en ogen aan het collegevoorstel.

Onoverzichtelijk

Burgerlid Tom Reedijk: "Je ziet nu dat er verschillende loketten of teams zijn waar je met je vraag terecht kan. Zo gaat het Wmo-loket bijvoorbeeld over de vraag of je huishoudelijke hulp of een scootmobiel krijgt, gaat de afdeling Participatie & Inkomen over uitkeringen en minimabeleid en heb je natuurlijk ook Schulddienstverlening voor als je problemen hebt met schulden. Dat zijn al drie verschillende 'toegangen' bij alleen al de gemeente. Buiten de gemeente om heb je de Jeugd & Gezinsteams (JGT), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Teams Sociale Ondersteuning (TSO). Voor de inwoner met een vraag is het nu onoverzichtelijk waar je precies terecht kan met je verhaal".

Wijkteam van morgen

In de nieuwe organisatie komen medewerkers van het JGT en TSO maar vooral ook van de verschillende afdelingen van de gemeente in één team te werken: het 'Wijkteam van morgen'. Daar kun je als inwoner met al je vragen terecht. Ook krijgt de gemeente een meer sturende rol op deze teams. De huisartsen zullen ook betrokken worden in de verandering. Daarnaast biedt het voorstel voor het 'Wijkteam van morgen' meer mogelijkheden om te kijken naar wat er nodig is. Reedijk: "Op zich klinkt dat heel logisch, maar het is in de praktijk nog wel eens lastig. Als er verschillende organisaties en afdelingen zijn met verschillende regels en budgetten, redeneren zij ook vaak hier vanuit. Dat kan samenwerking of een echte oplossing bij mensen in de weg staan. Maar ik zie ook dat er momenteel een hoop goed gaat en hier al aan gewerkt wordt. De nieuwe toegang is echter een juiste stap om te nemen. Het voordeel is dat er voor de inwoner een 'toegankelijke' toegang komt. Het kan nog beter".

Haken en ogen

In het oorspronkelijke voorstel van het college stond dat deze medewerkers in dienst van de gemeente gingen. Door de hele raad is er aangegeven dat er ook gekeken moet worden naar een variant waarbij medewerkers niet in dienst zijn van de gemeente. Dit zal dan ook gebeuren. Reedijk: "Er zitten nog steeds haken en ogen aan het voorstel want: hoe ga je om met de privacy, de onafhankelijkheid en het vertrouwen dat je als burger moet geven? En hoe zorg je dat hulpverleners hun kennis op orde houden?". Donderdag 18 oktober zal de raad instemmen met dit voorstel en opdracht geven voor een onderzoek naar verschillende organisatievormen. In december dit jaar komt een definitief keuzemoment: dan wordt bekend hoe de toegang tot hulp er exact uit komt te zien in 2020.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>