Logo allesoverkatwijk.nl
Waar veel mensen wonen moet ook open ruimte en natuur zijn. | Foto: Katwijkse Nieuwe
Waar veel mensen wonen moet ook open ruimte en natuur zijn. | Foto: Katwijkse Nieuwe
Algemene Beschouwingen 2017

D66 stelt de inwoners centraal

  Politiek

Door Ralf Boland

Na bijna vier jaar nadert het einde van deze coalitie. In maart zijn er verkiezingen en zal een nieuwe coalitie en een nieuwe gemeenteraad over de toekomst van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg besluiten. Wat D66 betreft zal die nieuwe coalitie een bredere coalitie zijn die beter de inwoners van onze gemeente vertegenwoordigt.


Voor D66 is alles bespreekbaar. Wij zijn er voor al onze inwoners, dat past bij ons gedachtegoed. Wij gaan ervan uit dat inwoners het beste zelf kunnen besluiten over hoe ze hun leven inhoud en richting geven. De overheid speelt daarin wel een belangrijke rol. Door het creëren van een veilige omgeving, waarin iedereen zich kan ontplooien. Door een sociaal vangnet voor hen die dat nodig hebben. Door het realiseren van voorzieningen die maatschappelijk nut hebben.

D66 vormt de gemeente graag samen met de inwoners. We mogen niet vergeten dat de gemeente in dienst is van haar inwoners. De afgelopen jaren speelt burgerparticipatie een steeds grotere rol bij de gemeentelijke besluiten. Daar moeten we soms nog best aan wennen. Van de tijdelijke invulling in de Duinvallei zullen we nog veel leren. Zo heeft deze raad tijdens de discussie eigenlijk weinig aandacht besteed aan de tijdelijke busbaan die zou worden aangelegd.

Het leek iedereen heel logisch de busbaan door te trekken richting de Molentuinweg. Iedereen, behalve de bewoners van de Zanderij zelf. Zij maakten zich zorgen over de veiligheid van de grote bussen door een woonwijk met veel kinderen. Daarom zijn ze naar de gemeente gegaan om hierover te praten. Na enkele constructieve gesprekken is nu door het college besloten de busbaan over de Westerbaan te laten rijden en niet langer door de wijk. Een oplossing die ook nog eens veel geld bespaart. Een mooi voorbeeld hoe bewoners, samen met de gemeente, hun eigen omgeving kunnen invullen.

Met de nieuwe omgevingswet, zullen bewoners meer invloed krijgen in hun directe omgeving. D66 is dan ook blij te zien dat dit college de omgevingsvisie niet van bovenaf oplegt, maar vanaf het begin met onze inwoners en ondernemers in gesprek is. Door de omgevingswet gaan steeds meer beleidsterreinen meer in samenhang bekeken worden. Dat vergt veel van onze organisatie, van een nieuw college en een nieuwe raad. D66 ziet in de omgevingswet een echte kans om bewoners meer invloed te geven en gaat de veranderingen met vertrouwen tegemoet.

Een duurzame toekomst

Bij de vaststelling van de duurzaamheidsagenda is minder participatie geweest dan van te voren door D66 werd verwacht. Slechts enkele malen is om input gevraagd en met die input is lang niet altijd wat gedaan.

Tegelijkertijd ziet D66 dat de gemeente huiseigenaren actief aan het informeren is over de kansen die er zijn om hun woning te verduurzamen. We zien dat de gemeente elektrische auto's heeft aangeschaft en we gaan verder met Blue Energy. Allemaal zaken waar D66 voor gepleit heeft. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Steeds meer laadpalen verschijnen in het straatbeeld en de straatverlichting wordt ook steeds duurzamer. Het is zaak dat de gemeente laat zien dat we voorop willen lopen als het gaat om duurzaamheid.

Wat D66 betreft mag er nog wel een tandje bij. Hoe staat het met de energiecoörperaties in onze gemeente? Bijvoorbeeld boven de parkeerterreinen ten zuiden en noorden van onze boulevard kunnen heel wat zonnepanelen geplaatst worden. De auto's staan daardoor meteen in de schaduw. D66 wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer energie op te wekken in onze gemeente, in samenwerking met onze ondernemers en inwoners. Ook tegen windmolens voor onze kust heeft D66 geen bezwaar. Zo dragen wij als kustgemeente ons steentje bij aan een duurzame toekomst.

Goede zorg

D66 staat voor goede zorg. Door de decentralisaties hebben gemeenten een enorme verantwoordelijkheid gekregen voor het welzijn van hun inwoners. Nu de veranderingen een tijdje zijn ingevoerd is het belangrijk te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook als het gaat om de financiële kant van de zorg. We moeten de zorg zo inrichten dat we de zorg ook in de toekomst kunnen blijven betalen.

D66 wil ook dat de gemeente zich bewust is van privacy van onze inwoners en dus zeer zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens. Zo lagen bijvoorbeeld onbedoeld de namen van het leerlingenvervoer op straat. Het delen van gegevens met andere instanties kan alleen onder strenge voorwaarden, met toestemming van betrokkenen. Niet alleen op papier moeten we dat goed geregeld hebben, ook in de praktijk moeten de gemeente en al onze partners in de zorg dit zich goed beseffen.

Onderwijs

De scholen in onze gemeente trekken al een tijd aan de bel. Hoe staat het ervoor met de huisvesting van onze scholen? Bij de nieuwbouw van de Emmaschool is al gebleken dat budgetten voor nieuwbouw realistisch moeten zijn.

De verwachting is dat meer nieuwbouw en herbouw nodig is. Hiervoor moet geld worden gereserveerd. D66 staat ervoor dat kinderen in onze gemeente in een goed gebouw zitten dat voldoet aan alle moderne eisen als het gaat om onderwijs en leefklimaat.

Wij zijn voorstander van brede scholen, waar scholen samenwerken, samen met kinderopvang en andere maatschappelijke instanties. Het is van belang dat schoolbesturen, samen met de gemeente, over hun eigen schoolplein heen durven kijken.

De lokale educatieve agenda stamt alweer uit 2009. D66 wil met een nieuwe raad en een nieuw college een lokale onderwijsvisie gaan uitwerken. Samen met scholen en ouders, maar ook culturele organisaties, de bibliotheek, muziek en sportverenigingen willen wij nadenken over wat de gemeente zou moeten doen voor de toekomst van onze jongste inwoners.

We zijn geen eiland

We zien dat de Leidse regio intensief praat over vergaande samenwerking, zelfs fusie. Ook Noordwijk en Noordwijkerhout hebben de knoop doorgehakt, ze gaan fuseren. Teylingen, Lisse en Hillegom werken intensief samen en ook Wassenaar en Voorschoten delen hun ambtenaren. Overal om ons heen zijn ontwikkelingen die invloed hebben op onze gemeente. Als gemeente hoeven we voorlopig niet na te denken over fusies, dat hebben we immers twaalf jaar geleden gedaan.

Wel is het belangrijk om als schakelgemeente tussen de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek en als een grotere gemeente in Holland Rijnland scherp te zijn op onze regionale samenwerking. Met Economie071 werken we over onze grenzen samen met de Leidse regio aan de economische ontwikkeling. Tegelijkertijd werken we op projectbasis mee aan de economische agenda Duin- en Bollenstreek. Zo verbinden we de Leidse regio met Duin- en Bollenstreek.

Door de ontwikkeling van Unmanned Valley spelen we ook een grote rol in de economische ontwikkeling van onze regio en verbinden we kennisinstituten zoals de Universiteiten van Delft en Leiden aan ondernemers. D66 steunt deze ontwikkeling. We zullen tegelijkertijd woningen moeten bouwen om de vraag naar huizen in onze regio bij te kunnen benen. Een groot deel kan op vliegkamp Valkenburg, zelfs met Unmanned Valley. We blijven waken voor de kwaliteit van het gebied. Waar veel mensen wonen moet ook open ruimte en natuur zijn. D66 blijft nadenken over de verbinding van het gebied met de duinen en het Valkenburgse meer.

Katwijk bereikbaar en bewoonbaar houden

D66 wil vooral inzetten op de fiets. Fietssnelwegen moeten onze gemeente verbinden met de regio. Zo moet het vanuit Leiden makkelijker worden om de kust te bereiken, bijvoorbeeld via een fietspad over het traject van de verlengde Westerbaan.

Nu voor de Westerbaan nog geen definitieve oplossing is, kunnen we mogelijk wel fietsend langs het natuurgebied. Ook voor de N206 zal een oplossing moeten komen. De komende jaren krijgen we te maken met investeringen in onze bereikbaarheid, zoals de Rijnlandroute en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. We zullen altijd met zorg moeten kijken hoe we dit zo kunnen inpassen dat Katwijk bereikbaar en bewoonbaar blijft.

We gaan vooruit

Onze nieuwe burgemeester woont in Rijnsburg, volgende week gaat deze raad debatteren over het openen van winkels op zondag en bewoners worden betrokken bij besluiten in hun omgeving. We werken samen met de Leidse regio en met de Duin- en Bollenstreek. We worden duurzamer.

Onze gemeente wordt een stukje progressiever. We durven meer van de gebaande paden af te wijken en met frisse blik te kijken naar de toekomst van onze gemeente.

D66 durft dat al vier jaar en daar gaan we onverminderd mee

Reageer als eerste

Wat vindt u?

Mijn stoep moet sneeuwvrij gemaakt worden doorReageren!