Samen werken aan meer technisch opgeleiden | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Mikel de Jong, Erik Hazenoot, Henk Oostingh (zittend v.l.n.r.) en Henk Griffioen (staand).
Mikel de Jong, Erik Hazenoot, Henk Oostingh (zittend v.l.n.r.) en Henk Griffioen (staand). (Foto: Aad van Duijn)

Samen werken aan meer technisch opgeleiden

  Onderwijs

'De roep om technisch opgeleide jongeren in onze regio is groot en groeit alleen nog maar. Sommige bedrijven kunnen de opdrachten niet aan, omdat er een gebrek aan technisch personeel is. Ook de ambitie om de regio te verduurzamen komt daarmee in het geding, want zonder geschoolde technici halen we onze klimaatdoelstellingen niet.' Vertegenwoordigers van ondernemers in Katwijk en lokale bestuurders als onderwijswethouder Jacco Knape onderschrijven deze uitspraak.

'We hebben een soort Deltaplan nodig om jongeren binnen te halen in onze technische bedrijven,' benadrukt voorzitter Henk Oostingh van Parkmanagement Katwijk. 'Steeds minder jongeren kiezen voor techniek en ook steeds minder mensen weten welke interessante banen beschikbaar zijn bij veel bedrijven hier op de bedrijventerreinen'.

Oostingh ondertekende vrijdag 8 februari met Mikel de Jong namens de Katwijkse Ondernemers vereniging (KOV) en Rabobank Leiden Katwijk de intentieverklaring om als bedrijven concreet samen te werken met het beroepsgerichte onderwijs.

Directeur Erik Hazenoot van het Vakcollege Rijnmond, mede-initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst, geeft aan dat de afspraak in Katwijk om meer jongeren te informeren en te interesseren voor een technisch beroep onderdeel uitmaakt van een regionale aanpak. 'Samen met andere vmbo-scholen in de regio haken we in op de regeling Sterk Techniekonderwijs. Een stimulatieprogramma van de overheid om jongeren richting een technische beroepskwalificatie te interesseren. Dat kunnen ook VWO-, havo- of mavoleerlingen zijn die een technisch vak in hun profiel gaan kiezen. Daarnaast maken we werk van een snelle doorlopende leerlijn van het vmbo naar het MBO. De koninklijke route om vlot technisch opgeleide jongeren beschikbaar te krijgen op de arbeidsmarkt.'


De Jong benadrukt de noodzaak om goed samen te werken tussen het onderwijs en het beroepsleven. 'Het gaat enerzijds om voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs – maar ook hun ouders en de leerkrachten – over de mogelijkheden en kansen en anderzijds het begeleiden en coachen van leerlingen in het vmbo om snel en succesvol hun opleiding af te ronden. Techniek is uitdagend en het werk behoort inmiddels tot de beter betaalde banen, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank.'

Technolab

De vorige week onderschreven intentieverklaring regelt de samenwerking concreet. 'Het gaat daarbij om afspraken over het organiseren van bedrijfsbezoeken, vormen van stages en meeloop-momenten,' benadrukt Hazenoot. 'Ook het in contact brengen van de leerlingen met ondernemers en het aanbieden van klussen inclusief de beoordeling en coaching. Niet alleen het resultaat telt dan, maar vooral ook het leerproces waar de bedrijven in meewerken.'


Bijzonder zijn de afspraken over het opzetten van een Technolab, waar met name leerlingen uit het basisonderwijs kennis kunnen maken met techniek. 'Een uitdagend en innovatief programma gericht op basisschoolleerlingen, waar het leren en samenwerken met leerlingen uit het beroepsonderwijs deel van uitmaakt.'

Oostingh vatte de afspraken over de samenwerking samen door te zeggen dat de mouwen opgestroopt moeten worden om te laten zien dat techniek leuk, uitdagend en kansrijk is. 'Onze economische levensader zit te springen om vers bloed. Jongeren, kom op.' 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>