Afbeelding

Fietsers en voetgangers vinden Rijnsburgerweg onveilig: gemeente onderzoekt oplossingen

Algemeen

Bijna 400 mensen hebben suggesties gegeven voor verbeteringen op de route van Leiden naar Noordwijk via de Rijnsburgerweg in Rijnsburg. De gemeente heeft daarnaast onderzoek gedaan naar gebruik van de buslijnen 20 en 21, en de mogelijkheid om hiervan een hoogwaardige R-net verbinding te maken. Ook is gekeken naar de verkeersveiligheid, de doorstroming, luchtkwaliteit, geluid en leefbaarheid langs de route.  

De provincie onderzoekt nu met de betrokken gemeentes mogelijke oplossingen, en komt daarmee dit najaar terug bij de buurt.

Verbeteren

Uit de reacties en suggesties van inwoners blijkt dat fietsers en voetgangers de route als onveilig ervaren, vooral door de drukte van het autoverkeer. De wens is om fietsers meer ruimte te geven. Ook komen de bussen door deze drukte regelmatig in de file terecht. De meest genoemde verbeterpunten zijn:

- Het oponthoud op de Bargelaan (Leiden) door overstekende voetgangers vanaf het station, een belemmering voor betrouwbare rijtijden van een R-net busverbinding

- De verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling voor fietsers, bus en autoverkeer op de Rijnsburgerweg en Posthofrotonde (Leiden).

- De verkeersveiligheid en de doorstroming voor al het verkeer op de Willibrordrotonde (Oegstgeest).

- De beperkte breedte van de Brouwersstraat in Rijnsburg, waarbij de huizen dicht tegen de weg staan.

Tijdens de participatieavonden zijn naast de genoemde aandachtspunten ook suggesties gedaan voor het anders laten rijden van de bus, minder autoverkeer op delen van de route of fietsers anders laten fietsen. Ook zijn er suggesties gedaan voor andere busroutes, haltes en frequentie van de bus. Deze vragen worden meegenomen in het onderzoek naar oplossingsmogelijkheden.

Vervolg en meer informatie

De provincie Zuid-Holland onderzoekt nu samen met de betrokken gemeentes de mogelijke oplossingen voor de verbeterpunten. Naar verwachting kunnen deze dit najaar met de buurt besproken worden

Uit de krant