Afbeelding
Foto: pr

Katwijk wil niet meewerken aan noodopvang voor asielzoekers

Algemeen

De gemeente Katwijk wil niet meewerken aan een noodopvang voor asielzoekers. Katwijk is gevraagd om 500 tot 1.000 asielzoekers op te vangen op Valkenhorst. Dat laat het college van burgemeester en wethouders in een brief weten aan de gemeenteraad.

Burgemeester Cornelis Visser is eind april door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Provincie benaderd. Katwijk is toen gevraagd mee te werken aan de realisatie van een noodopvang van asielzoekers op rijksgrond in het plangebied van Valkenhorst. Het verzoek gaat om het plaatsen van een paviljoen voor 500 tot 1.000 asielzoekers dat dienst moet doen als overloop voor Ter Apel. Die noodopvang kan de drukte niet meer aan. 

Naast opvang in paviljoens op rijksgrond worden alle gemeenten gevraagd een bijdrage te leveren door tijdelijke noodopvang te realiseren.

De gemeente Katwijk heeft in een eerste reactie aangegeven niet mee te willen werken aan een noodopvang. ‘Katwijk levert immers al vele jaren een substantie¨le bijdrage aan de opvangcapaciteit van asielzoekers met de aanwezigheid van het azc aan de 1e Mientlaan en heeft recent ingestemd met de opvang van 40 AMVers’, beargumenteert het college. 

Wat voor gevolgen de afwijzing heeft, is nog niet duidelijk. De gemeente bereidt zich voor op verschillende scenario’s en onderzoekt wat er juridisch (on)mogelijk is. 

Uit de krant