Een overzicht van de nieuwbouwwijk Limesbuurt langs de N206. | Foto: Foto: BPD
Een overzicht van de nieuwbouwwijk Limesbuurt langs de N206. | Foto: Foto: BPD Foto: BPD

Van 50 naar 65 procent betaalbare nieuwbouwwoningen

Algemeen

‘De regionale Woonagenda moet geactualiseerd worden’, vertelde wethouder Gerard Mostert afgelopen vrijdag tijdens het persgesprek. Dit mede doordat het Rijk een regierol heeft gepakt in de strijd tegen de woningnood en om het bouwtempo te versnellen. Deze nieuwe rol heeft onder andere geleid tot Nationale Prestatieafspraken en een Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin is onder andere vastgelegd dat 65 procent van het aantal nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn. In de huidige Woonagenda staat dit aantal op 50 procent, dit moet dus aangepast worden naar 65 procent.

Door Jonah van den Oever

In Katwijk is er sprake van een grote woningnood. De tekorten zijn groot, met name in het betaalbare koop-, sociale huur- en middeldure huursegment. Echter is er weinig ruimte om te bouwen, en hebben overheden en marktpartijen te maken met uitdagingen zoals mobiliteit, stikstof, energie en de hoge rentestand.

Actueel

De gemeenteraad heeft eind 2020 de Woonagenda Katwijk vastgesteld met hierin de opgave om tot 2040 circa 8.000 woningen te bouwen. De totale woningbouwopgave van 8.000 woningen kan worden gerealiseerd met de 5.600 geplande woningen op Valkenhorst en bijna 2.500 woningen in de bestaande kernen. De huidige Woonagenda voldoet dus nog grotendeels, echter moet deze deels worden geactualiseerd. 

Lees meer in De Katwijksche Post van deze week. Voor nog geen 5 euro per maand heeft u al een abonnement.

Uit de krant