Echt druk was het niet afgelopen dinsdagavond in de Voorhof over de R-net plannen.
Echt druk was het niet afgelopen dinsdagavond in de Voorhof over de R-net plannen. Foto: CvdS

Buslijn 20-21 als R-net route door Rijnsburg

Algemeen

Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Noordwijk onderzoekt de gemeente Katwijk hoe de bereikbaarheid in deze regio verbeterd kan worden. Het onderzoek gaat erom of de bestaande buslijn 20-21 die nu door Leiden, Rijnsburg naar Noordwijk rijdt, een R-net route kan worden. Afgelopen dinsdagavond was er in de Voorhof in Rijnsburg een meedenkbijeenkomst over deze plannen, die vooralsnog in de kinderschoenen staan.

Door Carin van der Spijk-Kralt

Namens de provincie liet R. Gerritzen weten dat het hier om een studie gaat. 

‘Er komen steeds meer mensen wonen en werken in de Leidse regio. In dorpen en steden wordt het steeds drukker op straat, waardoor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid onder druk komt te staan. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland samen met deze gemeenten aan een betrouwbare, comfortabele en frequente busverbinding. Een belangrijk uitgangspunt is dat plaatsen nog beter bereikbaar worden voor de voetganger, fietser, automobilist en de OV-reiziger. Uiteindelijk gaat het er om dat je als reiziger er op moet kunnen vertrouwen dat je de trein in Leiden op tijd haalt.’ 

Input nodig

De provincie Zuid-Holland werkt in deze plannen nauw samen met het bedrijf Royal Haskoning DHV. Medewerker M. van der Linden nam de aanwezigen mee op de route van de buslijn. Binnenkort zijn er ook in de andere gemeenten meedenkbijeenkomsten. Van der Linden: ‘Wij onderzoeken waar en hoe we de knelpunten op deze buslijnen kunnen aanpakken. Daarom hebben we de input van de inwoners nodig. Tevens wordt bekeken of er meer ruimte voor fietsers op de route gemaakt kan worden. Daarbij moet de verkeersveiligheid worden verbeterd en de verkeersoverlast worden verminderd’. 

Een van de knelpunten is de Posthofrotonde in Leiden. 

Weinig animo

De animo voor de bijeenkomst in Rijnsburg was er nagenoeg niet. Van de ongeveer 30 aanwezigen in de Voorhof (medewerkers van gemeente Katwijk, provincie, wijkraad en een aantal raadsleden), waren er slechts een zes inwoners aanwezig die of in de Brouwerstraat wonen, of regelmatig van het openbaar vervoer gebruik maken. 

Een bewoonster van de Brouwerstraat wilde graag weten welke consequenties het R-net voor die straat heeft. ‘De stoplichten staan nog steeds niet goed op elkaar afgesteld. De straat is veel te smal voor aanpassingen en de huidige bussen rijden zeker geen 30km door de Brouwerstraat’, zo is haar ervaring. 

Twee aanwezige Rijnsburgse buschauffeurs konden zich daar niet in vinden. ‘Ik rijd hier altijd 30km, dat kan bijna niet anders’, aldus een van de chauffeurs. 

Van der Linden liet weten dat de Brouwerstraat erg lastig is voor mogelijke aanpassingen. ‘Daarom organiseren wij deze meedenkbijeenkomsten, zodat wij horen wat er rondom de bus route speelt. Als alle punten in beeld zijn gebracht wordt er een integrale afweging gemaakt, wat het beste is om te doen’. 

Eind van dit jaar volgt er een bestuurlijke besluitvorming.

Uit de krant