Afbeelding
Foto: JvdO
LIVEBLOG

Definitief groen licht vanuit raad; Parkeerreferendum stap dichterbij. Lees hier alle ontwikkelingen van de avond terug

Algemeen

Het veelbesproken voorstel van het college heeft vanavond een eerste, voorzichtige climax bereikt. Het inleidend referendumverzoek is namelijk door de gehele raad, op de SGP na, aangenomen. Dit verzoek kwam voort uit het werk van vier initiatiefnemers, die in korte tijd maar liefst 1.426 ondersteuningsverklaringen hadden ontvangen. Dit allemaal om te komen tot het parkeerreferendum. Dankzij het groene licht van de raad voor het inleidend referendumverzoek, is hiervoor een grote stap gezet.

Door Jonah van den Oever

 • 1 mrt, 00:50

  Alle raadsfracties zijn aan het woord geweest. Het is tijd om het besluit te nemen. In de korte, bondige stemming is het inleidend referendumverzoek door alle partijen in de raad aangenomen, op de SGP na. Het parkeerreferendum is nu definitief een grote stap dichterbij. 

 • 1 mrt, 00:40

  De heer Tensen (CDA) is heel kort. ‘Wij gaan akkoord met het referendumverzoek.’ Hij benadrukt daarnaast dat ‘dit referendum echter een gevolg is van gebrekkige participatie.’ Hij complementeert het organiserend vermogen van de inwoners, wijzend naar de initiatiefnemers van het referendum. ‘Het leeft.’ Hij benadrukt dat de campagne rondom het referendum goed ingericht moet worden. ‘Laten we het goed met z’n allen oppakken, dit is voor iedereen nieuw.’ Slootweg (GB) sluit zich hierbij aan. En stemt in met het referendumverzoek. Haasnoot (KK) stemt ook voor het referendumverzoek, en prijst de collegepartijen voor het feit dat ook zij grotendeels voor het inleidend referendumverzoek gestemd hebben. 

 • 1 mrt, 00:30

  Het besluit van Remmelzwaal (SGP) kan rekenen op een golf van kritiek en vragen. Onder andere van de heer Van der Plas (VVD). ‘Is een vervolg van dit college haalbaar als een meerderheid voor het referendum stemt?’ Volgens Remmelzwaal (SGP) staat dit niet ter discussie. ‘De gezamenlijke doelen die we hebben opgesteld, blijven staan. Ongeacht de uitslag van het referendum.’

 • 1 mrt, 00:20

  Tensen (CDA) snapt de verwarring bij SGP rondom het referendum niet helemaal. ‘Als je alle documenten goed doorneemt, dan is het toch allemaal klip en klaar?’ Voor hem was het advies van Van Holsteijn meer dan duidelijk. Slootweg (GB) snapt ook niet dat Remmelzwaal (SGP) zo lastig doet. ‘U doet telkens zo lastig over het juridische aspect, maar als er hier geen referendumverzoek lag, hadden we vanavond gewoon een raadsbesluit genomen.’ Haasnoot (KK) vindt het alleen maar pijnlijk hoe de SGP zich opstelt. ‘Stem gewoon tegen het referendum als u het allemaal zo lastig vindt, dan zijn we vanavond ook eerder thuis.’ Remmelzwaal komt hem hierin tegemoet, want hij stemt namens de SGP tegen het referendumverzoek. ‘Het onderwerp van dit referendum is niet referendabel, het heeft een hele zwakke basis.’ Dit kon rekenen op felle kritiek van Tensen (CDA). ‘Nota bene de partij die referenda mogelijk heeft gemaakt, stemt nu tegen het eerste beste referendum. Het is tegenstrijdig aan alle kanten.’

 • 1 mrt, 00:10

  Van der Vijver (CU), stelt dat de ChristenUnie, ondanks dat ze tegen een referendum zijn, niet voor dit voorstel gaan liggen. ‘We kunnen niet anders dan instemmen.’ Ook Dirk Remmelzwaal stelt dat de SGP nooit een voorstander is geweest van referenda. ‘Maar dat betekent niet we per definitie tegen ieder referenda zijn.’ Maar ook hij verklaart zijn meerdere. Met pijn in de stem, want er zijn bij SGP nog steeds grote vragen rondom het proces van dit referendum.

 • 1 mrt, 00:00

  Van der Vijver (CU) stelt dat naar het hele advies dat er ligt rondom het referendum, heel zorgvuldig geluisterd is. En de ‘spanning’ die er lag tussen het advies van Karskens en Holsteijn, vond hij naar eigen zeggen ‘lastig.’ Van Tuijl (PvdA) vindt dit niet netjes. ’Wij hebben als raad aan Holsteijn om een onafhankelijk advies gevraagd. Dat het college vervolgens aan de ‘onpartijdige’ partij Karskens advies vraagt, is niet netjes.’

 • 29 feb, 23:50

  Burgemeester Visser heropent de vergadering , en geeft het woord aan Van Tuijl (PvdA). Als het aan hem ligt kiest het PvdA voor het referendum. ‘Op deze manier nemen we onszelf, en de inwoners serieus.’ Gevolgen van eerdere acties zien we volgens hem nu. ‘Participatie moet je aan de voorkant goed doen. En het referendum is het gevolg van ontevreden burgers die het college een tik op de vinger willen geven voor hun eerdere falen hierin.’ ‘Acties hebben consequenties’, is een stelling die Van Tuijl veelvuldig in zijn betoog herhaalt. 

 • 29 feb, 23:32

  Op verzoek van Van der Vijver (CU) is de vergadering tien minuten geschorst. 

 • 29 feb, 23:30

  Carin Tawfik (D66) benadrukt dat D66 voor het referendum gaat stemmen. Nog meer bijval dus voor het referendum. Daarnaast benadrukt Tawfik dat ze campagne gaat voeren onder de inwoners om tegen het voorstel van het college te gaan stemmen. 

 • 29 feb, 23:25

  ‘Het hele proces heeft geen schoonheidsprijs verdiend’, stelt Carin Tawfik (D66). Volgens haar heeft dit alles het vertrouwen in de politiek zwaar beschadigd. ‘Het voorstel voor een referendum is ons niet in de koude kleren gaan zitten.’ Ze hadden daarnaast liever bij D66 de zienswijzeprocedure gezien , in plaats van ‘nietszeggende filmpjes.’ ‘Zo betrek je de inwoners op een actievere manier bij de politiek.’

 • 29 feb, 23:21

  Er volgt een vragenvuur voor de heer Van Duijn (DURF). Zo wordt hij door Haasnoot (KK) gekscherend ‘de kroonjuweel van het referendum genoemd.’ En vroeg hij naar de sfeer bij DURF nu ‘zijn twee vriendjes opeens het eerste referendum een negatief advies gaven.’ Nogmaals stelde Van Duijn (DURF) dat hij niet de woordvoerder van de partij is. En dat de sfeer prima Is. ’Wat ons betreft is de campagne nu begonnen.’

 • 29 feb, 23:20

  ’Wij geloven in dit voorstel, om parkeren te reguleren voor meer woningen en voorzieningen’, vult Van Duijn (DURF) aan. De heer Tensen stelt de vraag aan Van Duijn hoe hij terugkijkt op het proces rondom de referendum. ‘Dat was een hobbelige weg’, verklaart Tensen. Van Duijn (DURF) stelt dat hij daar niet over gaat. ’Ik ben geen woordvoerder van het college .’ Als tegenantwoord benadrukt Van Duijn opnieuw dat DURF, ondanks de gang van zaken, dit referendum zal honoreren.

 • 29 feb, 23:15

  Het woord is aan Van Duijn (DURF). ‘Wij zijn als DURF zijnde groot voorstander van het referendum. Wij zijn voor meer directe invloed van de inwoners op de democratie. Daarom zal DURF het honoreren van de referendumaanvraag steunen’, verklaart Van Duijn. Daarentegen, wijzend op dit referendum, wil hij benadrukken dat er echt woningen gebouwd moeten worden. ‘Dit belang weegt voor DURF zeer hoog.’ Bijna groen licht dus voor het verzoek, nu DURF de deur nadrukkelijk op een kier heeft gezet. 

 • 29 feb, 23:10

  Er volgt een discussie tussen Van Duijn (DURF) en Van der Plas (VVD) over wat de VVD doet als uit het referendum blijkt dat een merendeel voor regulering is. ‘Dan gaan we uitgebreid in gesprek met iedereen over het waarom hierachter. Uiteindelijk moet het volk spreken. En het is van hoog belang dat er geluisterd wordt naar de inwoners, ongeacht hun standpunt’, verklaart Van der Plas.

 • 29 feb, 23:05

  Her debat is geopend! Van der Plas (VVD) opent het bal, en complimenteert de initiatiefnemers van het referendum. Ook is hij blij met het advies van Van Holsteijn. ‘Dat dit voorstel de hele gemeente raakt, is een constatering waar wij ons zeker in konden vinden.’ Hij bekritiseert wederom de gang van zaken rondom het participatietraject. Remmelzwaal vraagt zich af waarom van der Plas nou zo blij is met het referendum. ‘Wij zij voor het brede gesprek met de inwoners. Dit hadden we liever vooraf gedaan, maar dankzij dit referendum kunnen wij dit nu alsnog doen. Daarnaast gaat het er ons echt om, om de parkeerregulering tegen te houden. Het referendum is hierin een mooi middel’, verklaart Van der Plas.

 • 29 feb, 23:00

  Als afsluiting stelt Remmelzwaal (SGP) dat hij het jammer vindt dat er verwarring is of het een raadsbesluit is of niet. Slootweg doet hier een schepje bovenop. ‘Als er geen referendumverzoek was gedaan, was dit gewoon vanavond besloten in de raad. Dus de hele discussie hierom is belachelijk.‘

 • 29 feb, 22:55

  Matthijs van Tuijl (PvdA) haalt een punt van orde aan. Hij vindt de manier van discussie met Van Holsteijn niet op de juiste wijze gaan. Haasnoot (KK) sluit zich hierbij aan. Als het aan hen ligt, gaat de raad snel over op debat. Burgemeester Visser maant tot kalmte. ‘Hier wordt een belangrijk onderwerp besproken, en moeten we dus ruim de tijd voor nemen.’

 • 29 feb, 22:50

  Er volgt een discussie tussen Van der Vijver en Van Holsteijn over de juridische grondslag van zijn advies. Hierbij haalt Van der Vijver het stuk van Karskens aan. Van Holsteijn verklaart zich nader en onderbouwt zijn juridische grondslag voor dit voorstel. 

 • 29 feb, 22:45

  Het vragenvuur aan Van Holsteijn gaat gestaag door. Zo vraagt Van der Plas (VVD) of er een meer juridische of politicologische grondslag ligt aan zijn advies. En vraagt Remmelzwaal (SGP) zich af of Holsteijn nou voor of tegen parkeerregulering is. Als antwoord gaf Van Holsteijn dat hij onafhankelijk is, en aan hem de taak is om vooral tot een weloverwogen advies te komen. 

 • 29 feb, 22:42

  Max van Duijn (DURF) haalt het advies van Advocatenkantoor Karstens aan. Dit advies bevatte enkele kritische noten over het advies van Van Holsteijn. Van Holsteijn antwoord koeltjes en geeft aan dat hij zich niet helemaal kon vinden in het advies van Karstens.

 • 29 feb, 22:40

  De heer Van der Vijver (CU) vraagt zich af of dit referendum niet moet gaan over betaalbaar wonen in plaats van parkeren. Als antwoord gaf de heer Van Holsteijn dat hij niet bepaalt waar het referendum over gaat. ‘Het is aan de raad om belangrijke beslissingen uit te voeren. Waar referenda over gaan en welk beleid er geraakt wordt, is dus aan de burgers en de politiek.’

 • 29 feb, 22:35

  De heer Remmelzwaal (SGP) vraagt Van Holsteijn om zich nader te verklaren over waarom dit voorstel volgens hem de hele gemeente raakt. ‘6000 woningen zijn al gereguleerd in parkeren, daar merkt ook niemand iets van.‘ Als antwoord benoemde Holsteijn dat het voorstel wel degelijk de hele gemeente raakt, omdat parkeren en wonen volgens hem in direct verband met elkaar staan. ’Iedere parkeerplek die gereguleerd wordt, heeft een directe invloed op de woningbouw heel Katwijk.’

 • 29 feb, 22:30

  Lennart van der Plas (VVD) vraagt de heer Van Holsteijn naar eerdere ervaringen bij het behandelen van dergelijke referendumverzoeken. De expert geeft aan dat hij ook in Haarlem een soortgelijk verzoek behandeld heeft. 

 • 29 feb, 22:25

  De raadsleden maken gretig gebruik van deze gelegenheid. Zo krijgt hij de vraag of hij alle stukken wel heeft ontvangen. Van Holsteijn verklaart zich nader en legt nog eens uit dat hij welzeker alle stukken heeft ontvangen. Ook legt hij de juridische basis onder zijn voorstel nog eens uit. Over deze juridische basis heersten nog wat twijfels, onder andere bij Remmelzwaal (SGP).

 • 29 feb, 22:21

  Burgemeester Visser geeft het woord aan professor Van Holsteijn, de man die eerder deze week een positief advies gaf over het referendum. De raad krijgt de gelegenheid om hem vragen te stellen.

 • 29 feb, 22:20

  Haasnoot, Slootweg en Tensen bepleiten dat er in die commissie een spreiding van expertises moet zijn. Ze hopen dat dit geborgen kan worden. Visser voegt dit punt toe aan de voorwaarden van die commissie.

 • 29 feb, 22:17

  Burgemeester Visser geeft aan dat de selectiecommissie het hoe en wat over de commissie bepaalt. Waarbij de raad een belangrijke rol speelt. Ook vertelt hij de achtergrondvoorwaarden voor de leden van die commissie. Zo moet de commissie uit minimaal een jurist bestaan.

 • 29 feb, 22:15

  Er wordt druk gediscussieerd over het profiel van die commissie. Zo vraagt Dirk Remmelzwaal (SGP) zich af hoe het zit met kosten hiervan. En op welke voorwaarden de leden voor die commissie gekozen worden. 

 • 29 feb, 22:10

  Burgemeester Visser heeft de vergadering heropend. Hiermee wordt het veertiende punt besproken, namelijk de referendumcommissie.

 • 29 feb, 22:05

  Als kers op de taart is de vergadering ook nog eens tijdelijk geschorst. De eerste gapende gezichten zijn al waargenomen in de Raadszaal.

 • 29 feb, 22:00

  Nog steeds is de raad druk bezig met het bespreken van de Veiligheidsagenda 2024-2027. Dit belooft een late avond te worden.

 • 29 feb, 21:40

  Na meer dan een uur vergaderen is het eerste woord over parkeerregulering en het referendum nog niet gevallen. Het is wachten tot de raad afrond met het bespreken van de Veiligheidsagenda 2024-2027. Nog even geduld dus.

 • 29 feb, 20:30

  De vergadering is geopend door, plaatsvervangend voorzitter, Wim van Duijn (SGP). Eerst worden er een aantal agendapunten besproken, waarna de raad zich gaat buigen over het ingediende referendum. We zijn van start!

Uit de krant

Uit de krant