De pompkelder onder de N206-Tjalmaweg.
De pompkelder onder de N206-Tjalmaweg. Foto: JvdO

Maatregelen in pompkelder tegen vervuild water

Algemeen

In de pompkelder onder de N206-Tjalmaweg is vorig jaar oktober door Beaumix vervuild water aangetroffen, bleek uit onderzoek van de gemeente Katwijk. Als maatregel heeft de Provincie Zuid-Holland, op verzoek van de gemeente Katwijk, toen besloten om per direct het lozen van water uit de pompkelder in het oppervlaktewater stop te zetten. Om tot een efficiënte aanpak voor dit vervuilde water te komen, hebben de Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, de Omgevingsdienst West Holland en de gemeente Katwijk in de loop van de tijd verschillende maatregelen genomen in de pompkelder.

Door Jonah van den Oever

De pompkelder is een grote betonnen bak waarin water vanaf en rondom de weg wordt opgevangen. Het gaat om twee waterstromen. Het regenwater dat op de weg terechtkomt, stroomt naar de zijkant van de weg en loopt daar via rioolkolken de pompkelder in. Dit is in principe schoon water. Het regenwater dat in de bermen valt, wordt via het drainagesysteem afgevoerd naar de pompkleder. De afvoer van dit door Beaumix vervuilde water, is een tijdje stilgelegd. Als tussenoplossing werd dit water met vrachtwagens afgevoerd, maar er waren niet genoeg wagens beschikbaar voor al het water.

Riool

Om tot een duurzame oplossing te komen voor de afvoer van dit vervuilde water, is er besloten om het vervuilde drainagewater via het riool af te voeren. Hiervoor is er in de pompkelder een aparte afvoer voor dit water geïnstalleerd naar het riool. ‘Daarnaast is het verlagen van de Ph-waarde van het water in de pompkelder een topprioriteit’, aldus Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Frederik Zevenbergen. Middels geautomatiseerde metingen wordt die waarde gemonitord en actief verlaagd. Zo wordt er citroenzuur en C02 ingezet, middels een ‘bubbelsysteem’, waarbij het vervuilde water, in een diepe put, in contact gezet wordt met de buitenlucht, waardoor er koolzuur ontstaat. 

Normen

Er wordt volgens Zevenbergen hard gewerkt om het water in de pompkelder schoner te maken. ‘Maar zolang de normen niet behaald worden, blijven we kijken wat we kunnen doen, zodat we snel weer kunnen lozen op open water.’ Hij heeft naar eigen zeggen, met de kennis van nu, geen spijt van de inzet van Beaumix bij de aanleg van de vernieuwde Tjalmaweg. ‘We konden niet anders dan Beaumix inzetten. Alternatieven, zoals zand, waren niet voorradig in de hoeveelheid die we nodig hadden. Het is makkelijk om de beschuldigende vinger naar Beaumix te wijzen, maar het is puntje bij paaltje een gecertificeerde bouwstof, elke weg in Nederland is gefundeerd op puin.’ De komende tijd blijven alle betrokken partijen hard aan de slag, om dit vervuilde water in de pompkelder aan te pakken. ‘Waarbij het belang van de omgeving op nummer 1 staat’, aldus Zevenbergen.

Uit de krant