Er staan al deelfietsen bij de bushalte aan de Zeeweg, vlakbij het gemeentehuis. | Foto: JvdO
Er staan al deelfietsen bij de bushalte aan de Zeeweg, vlakbij het gemeentehuis. | Foto: JvdO Foto: JvdO

Gemeente wil meer deelfietsen in Katwijk

Algemeen

De gemeente wil een pilot starten voor meer deelfietsen in Katwijk. De fietsen zullen voornamelijk te vinden zijn bij OV-haltes. Ook worden er deelfietsen aangeboden bij werklocaties zoals ’t Heen, Unmanned Valley en Royal Flora Holland. De verwachting is dus dat meer mensen, door deze fietsen minder vaak de auto pakken, met alle voordelen van dien. De pilot moet gaan uitwijzen of dat zo gaat zijn.

Op 10 november 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om het bestaande netwerk van deelfietsen in Katwijk uit te breiden. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met diverse aanbieders, in samenwerking met de gemeenten Leiden en Oegstgeest. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel om een pilot met deelfietsen uit te voeren met daaraan gekoppeld een publiekscampagne. Momenteel wordt die pilot uitgewerkt en voorbereid. Verwachting is dat deze start in april/mei 2024, en een jaar zal gaan duren, met optie tot verlenging. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om een beleidskader over deelfietsen aan de raad voor te leggen.

Mobiliteitstransitie

De uitbereiding van dit deelfietsen netwerk staat in het kader van de Mobiliteitstransitie. Het grote doel van deze Mobiliteitstransitie is het waarborgen van de leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen ook in de toekomst mogelijk maken. Deze transitie moet het aantrekkelijker maken om te kiezen voor lopen, fietsen of het openbaar vervoer. Deelfietsen zijn een vorm van deelmobiliteit, een instrument dat dus bij deze transitie wordt ingezet. Deelmobiliteit vergroot de hoeveelheid reismogelijkheden, voor zowel inwoners van Katwijk als toeristen, die ook gebruik kunnen maken van de deelfietsen. 

Katwijkse Agenda Mobiliteit

De Mobiltietstransitie is onderdeel van de Katwijkse Agenda Mobiliteit. In deze agenda is afgesproken dat de externe bereikbaarheid moet worden gewaarborgd en dat daarbij de prioriteit wordt gegeven aan fietsers en voetgangers. De uitbreiding van het deelfietsen netwerk draagt daar op zijn beurt aan bij.

Uit de krant