De raad ging donderdagavond in debat over het beladen voorstel.
De raad ging donderdagavond in debat over het beladen voorstel. Foto: JvdO

Meerderheid raad toch achter uitbreiding parkeerregulering

Algemeen

Na twee intensieve informatieve sessies was donderdagavond de raad aan zet. Zij gingen in het oordeelsvormende debat met elkaar de discussie aan over dit veelbesproken voorstel. Nadat Barend Tensen het bal had geopend, werd al snel de toon gezet door Jaap Haasnoot namens KiesKatwijk: ‘De belasting op het gebruik van de auto is een melkkoe van deze kneiterlinkse gemeente. Het middel meer parkeerregulering is geen medicijn voor de kwaal van weinig ruimte.’ Ook VVD-fractievoorzitter Lennart van der Plas, die zijn kritiek op dit voorstel niet onder stoelen of banken schuift, sprak klare taal: ‘De autobezitter heeft het zwaar onder dit college. Honderden banen staan op het spel als dit voorstel uitgevoerd wordt. Kiezers die rechts beleid verwachtten van dit college komen bedrogen uit, dit is gewoon een links en anti-auto college.’

Door Jonah van den Oever

De fractievoorzitters spraken namens de collegepartijen echter hele andere taal. Zo stelde Max van Duijn namens DURF dat parkeerregulering het laatste redmiddel is om meer woningen te bouwen. ‘Te lang is er een houding van stilstand geweest, het is aan ons om die te doorbreken.’ Carin Tawfik van D66, Adger van Helden namens het CDA en René Slootweg van GemeenteBelangen spraken voornamelijk hun kritiek uit over het participatieproces. Zij stelden allen dat inwoners en ondernemers zich terecht ongehoord voelen, doordat ze op voorhand uitgesloten zijn door dit college. ‘Het begrip participatie heeft het college volledig mis verstaan. Doordat het gesprek met de samenleving mislukt is, is er nu een gepolariseerde discussie ontstaan. Een gemiste kans van het college,’ stelde Van Helden namens het CDA.

Belofte

Nadat alle fractievoorzitters hun woordje gedaan hadden, kreeg het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid om hierop te reageren. Zo stelde wethouder Jacco Knape dat de regulering geen nadelige gevolgen gaat hebben voor de toekomstbestendigheid van de winkelcentra. Wethouder Sonny Spek verklaarde dat er gewerkt moet worden aan draagvlak. ‘Tijdens het participatietraject gaan we hier ons keihard voor inzetten.’ Ook op de kritiek over dit traject werd gereageerd. ‘Is de vraag stellen wel fatsoenlijk als je het antwoord al weet? Wij moeten als college belangen afwegen tegen het algemeen belang, en dat is lastig. Als u instemt met dit voorstel gaan we de wijken in en uitgebreid participeren. Als er een goed alternatief komt voor dit voorstel, vanuit de politiek of de inwoners, gaat de vlag uit. Maar tot dusver heb ik geen goed alternatief gehoord,’ aldus wethouder Gerard Mostert.

Fel

Het debat ving aan met wederom kritiek op het participatietraject. ‘De deur is op voorhand dichtgegooid en de mensen moeten het doen met wat kruimeltjes, alles is al besloten,’ stelde Slootweg. Van der Vijver vroeg namens de ChristenUnie of er alternatieven waren voor de regulering vanuit de raad, waarop Van der Plas stelde dat die vraag niet relevant is. ‘Vraag aan de mensen hoe ver de gemeente moet gaan met woningbouw, niet om alternatieven.’ De termen die Haasnoot en Van der Plas gebruikten konden ook op de nodige kritiek rekenen. ‘Desastreuze gevolgen en ramp zijn termen die polariserend werken, het is belangrijk dat dit verhaal genuanceerd verteld wordt,’ stelde Van der Vijver.

Knoppen

Tijdens het grootste gedeelte van het debat ging het over alternatieven voor de parkeerregulering. Waar het college stelde dat regulering toch echt de enige knop is waaraan gedraaid kan worden, vonden vele andere partijen dat er echt wel genoeg ‘andere knoppen’ zijn. Zo droegen Reedijk en Slootweg het alternatief parkeergarages aan, maar de collegepartijen stelden dat dat teveel geld kost. Ook werd er weer veel kritiek geuit over de participatie. ‘Door inwoners op voorhand niet te betrekken, is dat broodnodige draagvlak niet gecreëerd,’ stelde van Helden. ‘Het hele dorp is door de gang van zaken rondom de participatie in het harnas gejaagd.’ Deze inbreng van Haasnoot kon rekenen op licht gejoel vanaf de tribune, en een afkeurende blik van wethouder Mostert.

Bouwen

Van der Plas, die als alternatief voor regulering minder woningen voordroeg, stelde dat ‘we niet overal tot in den treure kunnen blijven volbouwen.’ Haasnoot sloot zich hier bij aan. ‘Op is op, het kan niet allemaal op een kleine postzegel.’ Wethouder Mostert kon zich hier niet in vinden. ‘Het kan wel, als er gereguleerd wordt, maar daar kiest u niet voor.’ Nadat het debat uiteindelijk met een kwartier verlengd was, en er wederom werd gediscussieerd over de term ‘papieren werkelijkheid’ en over het referendum dat volgens Slootweg ‘mosterd na de maaltijd is,’ was het tijd voor de raad om een conclusie te trekken over het vervolgtraject. Na het nodige wikken en wegen besloot de meerderheid van de raad om toch over te gaan tot besluitvorming. Op donderdag 29 februari gaat dat definitieve besluit genomen worden over dit beladen voorstel.

Uit de krant