De heren Proeme, Heemskerk, Kimmel en Wijbel bij de A44.'Overlast integraal aanpakken.' |
De heren Proeme, Heemskerk, Kimmel en Wijbel bij de A44.'Overlast integraal aanpakken.' | Foto: Willemien Timmers

‘Geluidshinder A44 is toegenomen’

Algemeen

Dit voorjaar stelt het gemeentebestuur van Oegstgeest een ‘Actieplan Geluid’ op. Hiervoor wil het college graag inzicht in de door inwoners ervaren geluidsoverlast. Burgemeester en wethouders moedigen Oegstgeestenaren aan om aan de online enquête mee te doen. Dit alles is voor een reeds actieve groep inwoners die dichtbij de A44 woont reden om aandacht te vragen voor de toegenomen overlast die de snelweg geeft.

Door Willemien Timmers / Oegstgeester Courant

Cees Kimmel, Menno Heemskerk, Andreas Wijbel en Rob Proeme vertellen over de veranderingen in het geluid dat van de A44, maar ook van de veiling Flora Holland komt. “Natuurlijk rijden we zelf ook over deze snelweg,” benadrukken de mannen, die normaliter met Wilbert Anholts erbij met zijn vijven zijn. “Het is juist zo dat als het druk is, je weinig last hebt van geluidsoverlast. Dan is het geluid constant.”

Omwonenden ervaren in de herfst en de winter, met noordwestenwind, de meeste overlast. Ze leggen uit dat er in de loop der jaren veel gebouwen en schermen langs de A44 zijn gebouwd. “Ook dat maakt dat het geluid anders klinkt”, benadrukt Menno Heemskerk. “Vanaf Hilton tot aan de Klinkenbergerplas staan er steeds andere of geen geluidsschermen. Bovendien maken de nieuwgeplaatste geluidsschermen voor bijvoorbeeld de wijk Nieuw-Rhijngeest dat het geluid de andere kant op veel harder klinkt.”

Een trigger voor de groep om weer bij elkaar te komen waren de plannen voor nieuwbouw op het Almondehoeve-terrein. “Laten we, als we daar ook geluidswerende maatregelen gaan nemen, over de hele Oegstgeester linie aan twee kanten van de snelweg onderzoek doen.”

Ook Cees Kimmel beaamt dat nieuwe ontwikkelingen het geluid weer anders maken. “Door de nieuwe panden van Flora Holland klinkt het geluid van de langsrazende auto’s aan de Oegstgeester kant heel anders.”

Het is de heren er niet om te doen om van het hele traject een tachtig-kilometer-zone te maken. “Misschien zou dat tijdelijk een optie zijn, maar ondertussen moeten we de geluidsoverlast van de A44 integraal aanpakken. Nu is het zo dat de gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie vaak op elkaar wachten of naar elkaar wijzen voor oplossingen. Laten we samen naar een oplossing zoeken.”

Helaas geeft het kleine comité aan dat de toename van elektrische auto’s de overlast niet minder zal maken. “Het gaat ook om het bandengeluid, en dat is bij de zwaardere, elektrische auto’s juist harder.”

Veiling

Naast snelweggeluid hebben met name inwoners van de Gruneriebuurt ook last van geluiden vanaf het Flora Holland Veilingterrein. “Chauffeurs starten daar in alle vroegte hun wagen om de laadruimte alvast te koelen voordat de bloemen erin worden gereden. Het brommen van die dieselmotoren in de kleine uurtjes van de morgen dringt echt door tot in je slaapkamer”, vertelt Andreas Wijbel. “Ik ken mensen die na het nemen van HR++-glas het geluid nog steeds horen en dan maar in de logeerkamer aan de andere kan van het huis gaan slapen. Die zware bas van de vrachtauto’s houdt hen echt wakker.”

Daarnaast noemen de Gruneriebewoners ook het claxonneren bij het wegrijden. “Dat klinkt midden in de nacht niet alsof het ver weg is.”

Uit de krant