Afbeelding
Foto: JvdO

Invloed spreidingswet op de gemeente Katwijk

Algemeen

De spreidingswet is een van de meest besproken wetsvoorstellen van de afgelopen jaren. Op 23 januari werd er in de Eerste Kamer gestemd over de spreidingswet nadat hij vorig jaar oktober al in de Tweede Kamer was aangenomen. Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer de spreidingswet met een duidelijke meerderheid aangenomen. In een hoofdelijke stemming schaarden 43 van de 70 aanwezige senatoren zich achter het voorstel van demissionair staatssecretaris Van der Burg van justitie. Maar wat houdt die spreidingswet precies in en wat betekent dit besluit in Den Haag voor de gemeente Katwijk?

Beelden van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel van vorig jaar zijn voor de meesten onder ons nog welbekend. Mensen die noodgedwongen buiten moesten slapen omdat de doorstroom stokte, en die doorstroom stokt nog steeds. Daarom moeten er meer opvangplekken komen, en die opvangplekken moeten eerlijk verdeeld worden. Er zijn namelijk gemeenten in Nederland die helemaal geen asielzoekers opvangen. En dus stelde het kabinet de spreidingswet voor.

Opvangen
Die wet houdt in dat gemeenten zich vrijwillig mogen melden om asielzoekers op te vangen. Daar krijgen ze geld voor, variërend van 1500 tot 5000 euro per persoon. Het bedrag hangt af van voor wie je een plek aanbiedt en per wanneer. Mochten er dan nog plekken nodig zijn, dan kan het kabinet gemeenten dwingen. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer opvangplekken ze moeten bieden. En hoe rijker de bevolking, hoe meer mensen ze moeten opvangen. En vooral dat dwingen, daar zijn veel gemeenten het niet mee eens. Waaronder de gemeente Westland, die deze week aangaven dat ze niet willen meewerken aan de spreidingswet. ‘We kunnen niet eens onze eigen jongeren, ouderen en arbeidsmigranten huisvesten. En dan moeten we nu wel 700 asielzoekers plaatsen. Dat valt aan de gewone burger niet uit te leggen,’ zegt Guus Bakker, fractievoorzitter van VVD Westland.

Taak


In april en mei 2023 hebben alle gemeenten in Holland Rijnland al een raadsbesluit genomen over de opvang van asielzoekers in de regio. Alle gemeenten zien namelijk dat er een taak ligt om voldoende plekken voor asielzoekers te realiseren. Afspraak die hierbij gemaakt is dat de gemeenten samen 2200 asielzoekers ‘duurzaam’ (voor minimaal vijf jaar) opvangen. De gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat iedere gemeente een bijdrage levert. Naar verwachting wordt op 8 februari de recent aangenomen spreidingswet bestuurlijk besproken binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Ook gaan gemeenten de komende maanden overleggen aan de zogenoemde provincietafels.

Huisvesting

In 2023 heeft de gemeente Katwijk de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Asielzoekers worden statushouders zodra zij een verblijfsvergunning krijgen. Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gehuisvest moeten worden door gemeenten. Dit is de taakstelling en deze wordt bepaald op basis van het aantal inwoners. Deze taakstelling staat dus los van de spreidingswet waarbij het gaat om de opvang van asielzoekers.

Duidelijk

Wat de spreidingswet gaat inhouden voor Katwijk, is nog niet geheel duidelijk. Op dit moment heeft de gemeente Katwijk een overeenkomst met het COA voor 600 plekken. Gezien de afspraken die in de regio zijn gemaakt moet de gemeente Katwijk maximaal 280 asielzoekers opvangen. Katwijk heeft dus in elk geval voldoende plekken om het eigen aantal op te vangen. Deze plekken zijn daarnaast ruim meer dan Katwijk zou moeten opvangen op basis van de regionale afspraken.

Uit de krant