Afbeelding
Foto: Marc Wonnink

Bouw 5.600 woningen Valkenhorst loopt vertraging op

Algemeen

De bouw van de 5.600 woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg loopt vertraging op. De Raad van State is voornemens pas in het derde kwartaal van volgend jaar de beroepszaak over het bestemmingsplan te behandelen. Daarmee kan pas op zijn vroegst in 2027 een woning worden opgeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders spreekt van een ‘teleurstellende mededeling.’ Het college: ‘Ondanks alle inspanningen van Katwijk tot nu toe is dit een teleurstellende mededeling aangezien behandeling van de beroepszaak dan meer dan twee jaar op zich heeft laten wachten.’

De gemeente had de Raad van State gemaand op te schieten met de uitspraak om haast te kunnen maken met de woningbouw. De Raad van State laat nu weten in het derde kwartaal van volgend jaar een zitting gepland te hebben. En dat komt door onderbezetting.

‘Naast categorieën zaken die van de wetgever voorrang moeten krijgen, zoals Crisis- en herstelwetzaken, zoals ook in uw geval aan de orde is, zijn dat bijvoorbeeld complexiteit, samenhang met andere zaken en de beschikbare menskrachten expertise. De Afdeling heeft helaas al langere tijd te kampen met een forse onderbezetting, met oplopende wachttijden tot gevolg.’ De afdeling bestuursrechtspraak behandelt zo’n tienduizend zaken per jaar. ‘Ik vraag uw begrip voor de gegeven uitleg’, aldus de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de heer van Ettekoven.

Uit de krant