Afbeelding
Foto: Cor de Mooy

Verbazing bij D66 en GB over bomenkap Cleijn Duin

Algemeen Politiek

De fracties van D66 en GemeenteBelangen (GB) werden attent gemaakt op klachten over de voorgenomen bomenkap in de wijk Cleijn Duin in Katwijk aan Zee. De partijen zijn verbaasd over de geboden informatie. En dan gaat het om zowel de inhoud als de vorm.

Door Cor de Mooy

Cleijn Duin gaat heringericht worden. Hiervoor moeten er bomen wijken en dus gekapt worden. Maar het aantal bomen dat geveld gaat worden, doet vraagtekens rijzen. ‘Katwijk is recent nog uitgeroepen tot de minst groene gemeente van Nederland, dus onze fracties zijn verbaasd dat niet alles in het werk wordt gesteld om het bestaande groen zoveel mogelijk te behouden. Het zou een topprioriteit moeten zijn’, staat in de brief aan het college van burgemeester en wethouders te lezen.

Aan het college dan ook de vraag of het ‘de instelling van de gemeente moet zijn het bestaande groen zoveel mogelijk te behouden’.

BEA

De zogenaamde Bomen Effecten Analyse Cleijn Duin (BEA) kon eerst niet digitaal ter hand gesteld worden aan de fracties. Toen dat wel kon, was de inhoud moeilijk te lezen. Vooral de plattegronden waren onleesbaar. Een kritische noot richting college dus met de vraag of digitale stukken niet van goede kwaliteit dienen te zijn zodat deze leesbaar zijn.

Boomtoezichthouder

In de BEA staat de voorwaarde tot het aanstellen van een onafhankelijke boomtoezichthouder die ETW (European Tree Worker) is gecertificeerd, met de volmacht tot nader order van de directie om de werkzaamheden stil te leggen.

Maar ook daar hebben D66 en GB vragen over. ‘Is er al een dergelijke toezichthouder binnen de gemeentelijke organisatie? Is het college voornemens deze aan te stellen? Zo nee, is het college voornemens deze per project in te huren om toezicht te houden op deze projecten? Zo nee, waarom niet en hoe denkt het college dan er voor zorg te dragen dat bomen niet beschadigd raken?’

Ook kunnen bomen gespaard worden door aangepaste ontwerpen.

Concrete antwoorden

De partijen willen zo veel mogelijk bomen sparen en willen concrete antwoorden op brandende vragen.

‘Is het college bereid het ontwerp van de herinrichting Cleijn Duin zodanig aan te passen dat een maximaal aantal bomen behouden blijft? Zo nee, waarom niet? Is het college ook voornemens dit als beleid te maken en alle toekomstige ontwerpen zogezegd bomen-vriendelijk te maken? D.w.z. bomen behouden als eerste prioriteit en het ontwerp daar afhankelijk van te maken.

Is het college voornemens om deze voorwaarden van werken rond bomen in beleid vast te leggen? Zo nee, waarom niet en hoe gaat het college ervoor zorgen dat bomen behouden blijven bij werkzaamheden?’

Het college heeft nu even de tijd om met antwoorden te komen die hout snijden.

Dit is een artikel uit De Katwijksche Post. Meer De Katwijksche Post? Neem een abonnement voor nog geen 5 euro per maand!

Uit de krant