Afbeelding
Foto: pr

Nieuwe leden voor Wijkraad gezocht

Algemeen Rijnsburg

De Wijkraad van Rijnsburg wil zich versterken en zoekt daarvoor twee nieuwe leden: mensen met hart voor het dorp, die willen meebouwen aan de samenhang tussen bewoners in de wijk en zich willen inzetten voor het behouden en versterken van de eigen identiteit en voorzieningen.

Zij die het leuk vinden om hierover mee te denken, contacten te onderhouden met andere bewoners, de gemeente en maatschappelijke partijen of zich willen inzetten voor een concreet project, mogen bellen of mailen met de voorzitter Albert Heus via 071 4027856 of albertheus1956@gmail.com. Leden van alle leeftijden zijn welkom. 

Onafhankelijk adviesorgaan

De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving. De wijkraad bestaat uit mensen die goed bekend zijn met hun dorp. Ze zijn meestal lid van verenigingen en groepen die actief zijn in de wijk. Daardoor weten zij wat er leeft en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners en ondernemers in Rijnsburg. De wijkraad draagt bij aan het in stand houden en versterken van de identiteit en de leefbaarheid van de eigen leefomgeving. Meer info:

 www.wijkraadrijnsburg.nl.

Uit de krant