Truus Gerse test het stemlokaal op toegankelijkheid voor rolstoelen. | Foto: Marc Wonnink
Truus Gerse test het stemlokaal op toegankelijkheid voor rolstoelen. | Foto: Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink

Stemlocaties goed toegankelijk, ook bij een handicap

Algemeen

Carin Tawfik van D66 vroeg, met de Kamerverkiezingen in het verschiet, of de stemlocaties in Katwijk wel voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dat aardig op orde.

‘De gemeente vindt het van belang dat de verkiezingen toegankelijk zijn’, zo antwoordt het college. ‘Daarom laten we onze stemlocaties één maal per twee jaar toetsen op toegankelijkheid. Deze toetsing wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Ongehinderd.’

Bij nieuwe stemlocaties wordt altijd een toets uitgevoerd. Wat betreft toegankelijkheid van de stemlocaties wordt gelet op de volgende punten. De gemeente zorgt ervoor dat het stemlokaal zo goed mogelijk bereikbaar is. Er is een parkeerplaats voor mindervaliden dichtbij de ingang of deze wordt tijdelijk gerealiseerd. Er staan borden met daarop ‘stemlokaal’ of ‘stembureau’ om de weg te wijzen naar de ingang.

Verstandelijke beperking

Hulp in het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking is wettelijk niet geregeld. In het stemlokaal mag een stembureaulid uitleg geven over hoe het stembiljet gebruikt moet worden. Het stembureaulid helpt buiten het stemhokje.

‘Bij de komende verkiezing wijzen we onze vrijwilligers op kiezers die mogelijk een keycord met de afbeelding van een zonnebloem dragen. Het keycord staat voor een niet zichtbare beperking. Onze vrijwilligers zullen deze kiezers de vraag stellen of zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden buiten het stemhokje.’

Uit de krant