Afbeelding
Foto: Gemeente Katwijk

Apart betalen voor restafval jaar uitgesteld

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de invoering van diftar (betalen voor restafval) per 1 januari 2024 niet mogelijk is. Er is meer tijd nodig om het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan goed uit te voeren. Het streven is nu om diftar per 1 januari 2025 in te laten gaan.

Anders inzamelen

Het college heeft als doel om diftar zorgvuldig in te voeren. Op dit moment zijn nog niet alle voorzieningen voor ‘Anders Inzamelen’ op orde. Zo is er meer tijd nodig om het nieuw in te voeren monitoringssysteem met de betaalmodule grondig te testen. Dit systeem gaat het aanbieden van restafval per huishouden registreren, zodat het variabel deel van de afvalstoffenheffing van het betreffende huishouden wordt vastgesteld en opgelegd. Ervaring bij andere gemeentes leert dat in de proefperiode kinderziektes worden ontdekt. Voor een testperiode staat maximaal 6 maanden. Het voornemen is om na de zomer te starten met testen. Naar verwachting zal het testen doorlopen tot in 2024.

Wennen

Het ‘Anders Inzamelen’ heeft tijd nodig om te wennen. De inwoners moeten beter geïnformeerd worden hoe het afval te scheiden. Daarom wordt binnenkort gestart met een voorlichtingscampagne hoe afval scheiden in zijn werk gaat. Ook is er een gratis app in ontwikkeling, waarmee inwoners snel en gemakkelijk kunnen opzoeken welk product of materiaal zij in welke container moeten scheiden.

Restafval

De invoering van de minicontainers voor PMD, begin dit jaar, levert 12% meer gescheiden PMD op. De hoeveelheid restafval is hierdoor afgenomen van 218 kilo naar 192 kilo per persoon. ‘Een mooi resultaat, maar als gemeente zijn we nog niet in de buurt van het beoogde doel (max. 100 kilo restafval per inwoner)’, zo laat het college weten.

Er komt dan ook meer toezicht en handhaving op de juiste wijze van scheiden van afval en grondstoffen.

Uit de krant