Foto: Marc Wonnink
Foto: Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink

Fietsers voorrang op rotondes in Katwijk? De voor- en nadelen

Algemeen

De gemeenteraad gaat uiteindelijk een besluit nemen of fietsers in Katwijk voorrang op rotondes krijgen. In november vorig jaar kondigde het college al aan met een voorstel te komen. In plaats van een duidelijke voor of tegen, wil het college nu een mini-symposium organiseren voor de gemeenteraad. Die beslist uiteindelijk.

In Katwijk gelden op de 15 rotondes binnen de bebouwde kom andere regels dan elders in Nederland. Hier hebben fietsers geen voorrang. En dat wijkt af van de landelijke richtlijnen. De minister heeft in 2019 gevraagd aan alle gemeenten om bij het inrichten van de rotondes voorrang te geven aan fietsers.

Voordelen
De gemeente heeft enkele voordelen voor fietsers en voetgangers in de voorrang opgeschreven. Zo roept het ministerie wegbeheerders op om fietsers in de voorrang te brengen. Het draagt verder bij aan de uniformiteit, omdat het grootste deel van de gemeenten al deze situatie hebben. Verder is juridisch voorrang voor fietsers op rotondes de enige correcte toepassing van de voorrangsregeling. Tot slot sluit het aan bij de visie van de gemeente waarbij de fiets en het OV prioriteit krijgen.

Nadelen
Volgens onderzoeken worden fietsers op rotondes waar ze voorrang hebben, vaker aangereden. Daar komt bij dat in Katwijk automobilisten niet gewend zijn om fietsers voorrang te verlenen op rotondes.

Verder heeft het een nadelig effect op de doorstroming van motorvoertuigen, waaronder ook het openbaar vervoer.

Miljoen
Mocht de gemeenteraad uiteindelijk beslissen om voorrang op rotondes toe te passen, gaat dat wel geld kosten. De implementatie kost 3,3 miljoen euro. Door het gefaseerd uit te voeren (werk met werk) en subsidie van 1,66 miljoen euro, komen de kosten voor de Katwijkse belastingbetaler op 900.000 euro.

Uit de krant