Afbeelding
Foto: Marc Wonnink

Raad over asielzoekers, huisvesting en windturbines

Algemeen

De raadscommissie gaat op 23 maart in gesprek met bewoners en betrokkenen over de huisvestingsverordening. Verder laat de commissie zich informeren over het duurzaam opvangen van asielzoekers. De commissie debatteert over de geplande windmolens bij het Valkenburgse Meer.

Het kabinet wil via de spreidingswet het aantal te huisvesten asielzoekers verdelen over de gemeenten op basis van inwoneraantal. Vooruitlopend op het van kracht worden van de wet presenteert het college de mogelijke gevolgen voor de regio. Vanaf 19.45 uur is er ook een informatieve sessie over de huisvestingsverordening. 

Om 20.45 uur begint een debat over de geplande windturbines bij het Valkenburgse Meer. Het Valkenburgse Meer is door de provincie aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van windenergie. De bevoegdheid om de windturbines te realiseren is door de provincie overdragen aan de gemeente. Het college wil in mei een voorstel aan de raad voorleggen over het al dan niet teruggeven van deze verplichting.

De raad besluit vanaf 21.30 uur over: Verbeteren veiligheid van het oversteken van de Biltlaan, Herinrichting van het Hoftuinplein, Principeakkoord cao Gemeenten 2023.

Inspreken en meekijken
Vooraf aanmelden om in te spreken kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Uit de krant