Afbeelding

Fonds 1818: ‘Dit jaar 10,7 miljoen euro beschikbaar’

Algemeen

Fonds 1818 heeft voor dit jaar 10,7 miljoen euro beschikbaar. Op welke plannen broeden de organisaties en groepjes bewoners in de Bollenstreek? Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink: ‘Alle projecten voor een socialere, groenere en inclusievere Bollenstreek zijn natuurlijk van harte welkom. Maar ik zou in het bijzonder groepjes enthousiaste buurtbewoners willen oproepen om geld aan te vragen voor hun initiatieven. Met een klein project kun je al een groot verschil maken voor je buurt. Daaraan leveren wij heel graag onze bijdragen.’

Afgelopen jaar
In 2022 is ruim tien miljoen euro verdeeld. En niet alleen voor buurttuinen, scholierendebatten en activiteiten voor ouderen. Dit jaar ook om organisaties en mensen in nood te helpen. ‘Met deze tijdelijke donatieprogramma’s, die nog steeds lopen, wijkt Fonds 1818 af van het reguliere beleid. In tijden van nood zijn we flexibel.’

‘We kijken niet weg van noodsituaties zoals de huidige energiecrisis’, vertelt Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink. ‘Als de tijd om actie vraagt, dan helpen we waar mogelijk. Ook als dit betekent dat we tijdelijk projecten steunen die we normaal niet zouden steunen.’

Een deel van de 10,2 miljoen euro die Fonds 1818 in 2022 gaf aan sociale projecten in negentien gemeenten, waaronder de gemeenten in de Bollenstreek, ging dan ook naar die tijdelijke en speciale acties. ‘Aan ruim driehonderd organisaties die het dichtst bij ons staan en die we in de afgelopen jaren al steunden, hebben we aangeboden om deze winter een deel van hun extra energiekosten te betalen. Ook maken we het deze maanden mogelijk dat een groot aantal buurt- en wijkorganisaties hun gebouwen kunnen opknappen en verduurzamen. Twee van de locaties in de Bollenstreek die hier gebruik van maken, zijn de buurthuizen Salvatori in Lisse en Stappers in Katwijk. Zo houden de organisaties zich hopelijk staande, vinden zij de oplossingen om op eigen kracht verder te gaan én kunnen zij hun energie blijven steken in al die mooie projecten die wij zo graag steunen met donaties.’

53 projecten
In 2022 steunde Fonds 1818 in de Bollenstreek 53 projecten met een totaalbedrag van 330.595 euro. ‘Maar er is meer donatiegeld naar de Bollenstreek gegaan dan dit bedrag’, legt projectadviseur Michel Nivard uit. ‘Dat komt doordat we ook regionale projecten steunen die in én buiten de Bollestreek plaatsvinden, zoals de LaptopDesk van Stichting Boschuysen die laptops beschikbaar stelt voor studerende of schoolgaande jongeren die zelf niet de middelen hebben om een laptop aan te schaffen.’

Uit de krant