Rogier van de Sande.
Rogier van de Sande. Foto: Merlin Daleman

Hoogheemraadschap Rijnland wil door met Rogier van der Sande als dijkgraaf

Algemeen

Het algemeen bestuur (verenigde vergadering) van het hoogheemraadschap van Rijnland wil graag verder met dijkgraaf Rogier van der Sande. Het voorstel om zijn termijn met zes jaar te verlengen gaat naar Gedeputeerde Staten van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Als oudste waterschap van Nederland werkt Rijnland al 800 jaar aan droge voeten en schoon water. En al honderden jaren vertegenwoordigen dijkgraven Rijnland. Rogier van der Sande is de 78ste in de rij. Hij is een ervaren bestuurder met veel kennis van de regio. Hij was voorheen gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Voorafgaand aan zijn werk als provinciebestuurder was hij onder meer wethouder van de gemeente Leiden. 


Ambt dijkgraaf

Vroeger (voor 1857) fungeerde de dijkgraaf als een ‘officier van justitie’. De dijkgraaf voerde het recht en zorgde ervoor dat de vonnissen die de hoogheemraden uitspraken uitgevoerd werden. De functie zoals deze nu is, waarbij de dijkgraaf optreedt als de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur, is pas in 1857 vastgelegd. Deze functie bestaat vandaag de dag nog steeds en is misschien wel relevanter dan ooit. De meest actuele uitdaging is de enorme invloed van de wereldwijde klimaatverandering op ons prachtige, maar ook kwetsbare gebied aan de Noordzee. Denk maar aan de droge zomers van afgelopen jaren en daarnaast de gevolgen van de zeespiegelstijging en de invloed van extreem weer met piekbuien en stormen. Aanpassen aan veranderende omstandigheden horen bij het waterschap en bij de rol van dijkgraaf.


Proces

De eerste ambtsperiode van dijkgraaf Rogier van der Sande loopt 1 september 2023 af. Conform de Waterschapswet (artikel 46) stelt de verenigde vergadering van Rijnland aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland voor om er een nieuwe ambtsperiode aan toe te voegen. Gedeputeerde Staten voegt hun beschouwingen toe aan dit voorstel en stuurt het voorstel aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het voorstel gaat daarna naar de Koning en als die akkoord is zal de Commissaris van de Koning dijkgraaf Rogier van der Sande opnieuw beëdigen. De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor de duur van zes jaar.

Uit de krant