Aan de overkant van ESTEC wordt gebouwd, maar er zijn grenzen aan. | Foto: SKvD
Aan de overkant van ESTEC wordt gebouwd, maar er zijn grenzen aan. | Foto: SKvD Foto: SKvD

Regels om spionage bij ESTEC tegen te gaan

Algemeen

De gemeente Katwijk heeft het paraplubestemmingsplan ESTEC & schotelbiotoop ter inzage gelegd. In makkelijkere bewoording; regels om te zorgen dat er geen spionage bij ESTEC plaats kan vinden en de ontvangst van satellieten bij het naastgelegen Galileo Reference Center te waarborgen.

Door Marc Wonnink

In een strook van 50 meter rondom ESTEC is geen nieuwbouw toegestaan. In een zone tussen de 50 en 100 meter is een maximale hoogte vastgesteld. Om afspraken tussen Katwijk, Noordwijk en het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit te voeren, liggen nu deze plannen ter inzage. Deze plannen worden binnenkort vastgesteld door de gemeenteraad.

‘Hier zie je de verbeelding van wat er straks mag’, zegt wethouder Gerard Mostert in een zaaltje van het gemeentehuis. Op tafel ligt een kaart van de strook rondom de ESTEC. ‘In heel Katwijk hebben we allerlei bestemmingsplannen. Daar is aangegeven wat je waar mag. Waar moeten wegen liggen, bomen staan, en huizen natuurlijk. Hier hebben we een heel klein bestemmingsplannetje gemaakt, waarin we met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente Noordwijk afspraken hebben gemaakt over hoe we voorkomen dat er gespioneerd wordt bij ESA-ESTEC.’

Spannend
Dat klinkt wel spannend. Maar het valt eigenlijk tegen volgens de wethouder. ‘We schrijven op dat je niet hoger mag bouwen dan een bepaalde hoogte, en in welke zone dat geldt.’ 

Uitbreiden tot ruimtevaart-gebied

Het gaat dan om een meter of twintig, en op sommige punten mag je niet zomaar verder bouwen. ‘Dat verandert niet zoveel aan de huidige situatie, maar we moeten het even in de regels vastleggen. Zo komen we ook onze afspraken na.’

‘Schotelbiotoop’
Verder zijn ook regels opgesteld over de schotelbiotoop rondom het Galileo Reference Center. ‘Dat gaat over die schotels die daar staan. Die moeten een bepaalde afstand hebben tussen de bebouwing en de schotels. Dat heeft te maken met techniek en straling.’

‘Kennisas’
Het is de bedoeling dat het gebied rondom de ESTEC zich gaat uitbreiden tot ruimtevaart-gebied.

‘Het hele idee is dat naast ESA-ESTEC, Noordwijk Space Campus verder gaat uitbreiden. Veel meer bedrijven moeten daar naartoe getrokken worden. Dat levert ontzettend veel banen op.’ Volgens de wethouder is daar op Noordwijks grondgebied ruimte voor. ‘En het past ook bij de kennisas tussen Noordwijk, Katwijk en Leiden. Noordwijk met space, Katwijk met Unmanned Valley en Leiden met het Bio Science Park. Dat levert niet alleen banen op voor hoogopgeleiden, maar ook voor mensen die goed zijn met hun handen.’

Uit de krant