Het opknappen van het Hoftuinplein moet de uitstraling van het winkelgebied aanzienlijk te verbeteren. | Foto: CvdS.
Het opknappen van het Hoftuinplein moet de uitstraling van het winkelgebied aanzienlijk te verbeteren. | Foto: CvdS. Foto: pr

Winkeliersvereniging niet blij met plan voor Hoftuinplein

Algemeen

Het aangepaste ontwerp voor het Hoftuinplein in Rijnsburg is geen verbetering ten opzichte van het vorige plan, maar wel een verbetering van de huidige situatie. Dat staat in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de herinrichting van het Hoftuinplein waar al jaren over wordt gesproken. Dat aangepaste ontwerp gaat ook ten koste van een aantal parkeerplaatsen.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

De gemeente wil al jaren het Hoftuinplein opknappen om zo de uitstraling van het winkelgebied in Rijnsburg aanzienlijk te verbeteren. Van parkeerplein naar een multifunctioneel plein met meer ruimte voor voetgangers, meer groen en voldoende parkeergelegenheid.

Minder parkeerplaatsen
Begin vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met de herinrichtingsplannen, onder voorwaarde dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) Hofzicht er mee zou instemmen. Die VvE bezit een deel van het Hoftuinplein en ging niet akkoord. Ook niet na de komst van een nieuw dagelijks bestuur van de VvE en gesprekken met de gemeente.

De gemeente moest daardoor het ontwerp aanpassen. Het voormalige parkeerterrein (eigendom van de VvE) van de Rabobank is daarom buiten de plannen gehouden. ‘De 27 parkeerplaatsen blijven openbaar toegankelijk. Alleen de aansluiting wordt verkeersveilig gemaakt’, staat in het collegevoorstel.

Het aangepaste voorstel gaat wel ten koste van het aantal parkeerplaatsen: 13 in plaats van de 6 uit het vorige plan.

Winkeliers niet blij
Winkeliersvereniging ‘In de Hoftuin’ is niet blij met minder parkeergelegenheid. ‘Minder parkeerplaatsen betekent een hogere parkeerdruk, terwijl er op drukke momenten in de huidige situatie al een tekort aan parkeerplekken is.’

Daarnaast zitten de winkeliers niet te wachten op langdurige werkzaamheden waardoor klanten ‘zeer lastig naar de Hoftuin kunnen komen’.

‘Aangezien de échte problematiek niet wordt aangepakt, resteert slechts een cosmetisering, maar wel voor een flink geld bedrag. Een plan waar Winkeliersvereniging in de Hoftuin geen steun voor kan én wil geven’, schrijft de winkeliersvereniging in een brief aan het college.

Het college hoopt dat de gemeenteraad wel instemt met het aangepaste plan. Zo niet, dan moet er een ‘volledig nieuw ontwerp worden gemaakt’.

‘De gemeente zal opnieuw met alle stakeholders in overleg moeten om tot een nieuw ontwerp te komen, met alle daarbij komende kosten’, klinkt het waarschuwend.

Uit de krant

Uit de krant