Afbeelding

Meer geld beschikbaar voor duurzaamheidsleningen

Algemeen

De gemeenteraad heeft vorige week donderdagavond unaniem ingestemd met een forse verhoging van de Duurzaamheidslening: met 1,4 miljoen naar 3,1 miljoen euro. ‘Maak vooral gebruik van die lening’, roept onder meer wethouder Sonny Spek op.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

De Duurzaamheidslening kwam in 2016 beschikbaar als middel om de energietransitie betaalbaar te houden.

‘Inwoners met een bestaande koopwoning kunnen tegen een aantrekkelijke en vaste rente (1,6%) een bedrag van €2.500,- tot €25.000,- lenen om hun woning te verduurzamen’, staat in het voorstel aan de gemeenteraad. Die lening is bedoeld om het huis te isoleren of bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen.

De belangstelling voor die lening loopt op. Vorig jaar zijn er meer dan 87 leningen verstrekt met een waarde van bijna 9 ton. Sinds de verordening is vastgesteld eind 2016 zijn er meer dan 360 leningen verstrekt, met een gemiddeld leenbedrag van €8.416,- per lening. Inmiddels is er 1,7 miljoen euro uitgegeven aan die leningen.

Een extra krediet van 1,4 miljoen is volgens de gemeente voldoende voor dit en komend jaar. En de lening wordt ook beschikbaar gesteld aan kleine particuliere verhuurders en deelnemers aan lokale collectieve duurzame energieopwekking.

Motie PvdA
De PvdA dient nog een motie in om ‘coulant’ met de duurzaamheidslening om te gaan. Bijvoorbeeld door ‘vooraf te garanderen dat bij aantoonbare betalingsproblemen, een op maat bepaald deel van de lening omgezet wordt in een gift om zo de financiële druk te verlagen’.

Wethouder Spek legt uit, dat de organisatie die de leningen verstrekt al maatwerk levert bij betalingsproblemen. ‘Daar wordt ruimhartig mee omgegaan.’

Die uitleg is voor een grote meerderheid van de raad voldoende om niet akkoord te gaan met de motie. De PvdA krijgt alleen steun van D66.

Wethouder Spek doet nog de oproep om vooral van die duurzaamheidslening gebruik te maken. ‘In november en december hebben we een recordaantal aanvragen ontvangen’, vertelt hij.

Vorig jaar zijn er meer dan 87 leningen verstrekt met een waarde van bijna 9 ton

Door de hogere energieprijzen gaan inwoners op zoek naar mogelijkheden om de energierekening naar beneden te krijgen. ‘De voornaamste manier waarop dit structureel gaat lukken, is door bouwkundige aanpassingen uit te voeren.’ En daar helpt de duurzaamheidslening bij.

Uit de krant

Uit de krant