Ambtsketen van de gemeente Katwijk. | Foto: Leo Roosjen
Ambtsketen van de gemeente Katwijk. | Foto: Leo Roosjen Foto: Leo Roosjen

DURF: ‘Nationale politiek is aan zet voor gekozen burgemeester’

Algemeen

Op de ochtend nadat de gemeenteraad in beslotenheid burgemeester Visser voordraagt voor herbenoeming schrijft politieke partij DURF dat het nu tijd is voor een gekozen burgemeester. ‘De nationale politiek is nu aan zet om de gekozen burgemeester eindelijk mogelijk te maken.’

DURF gaat inhoudelijk niet in op de vergadering donderdagavond. Dat mag ook niet. Maar ze hebben het wel over de procedures. ‘De (her)benoeming wordt nu in een geheime en ondoorzichtige procedure achter de schermen behandeld. DURF wil dit veranderen: wij zijn voorstander van de gekozen burgemeester.’

De partij vervolgt: ‘Met name bij herbenoeming: het uitgangspunt is dat de burgemeester altijd wordt herbenoemd tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Dit wordt gezien als ontslag. Een gemeenteraad kan dus niet zomaar kiezen voor een andere burgemeester. DURF vindt dit een verouderde procedure. Wij zijn voorstander van de gekozen burgemeester en willen inwoners echt invloed geven om te bepalen wie de burgemeester wordt. Helaas is dat nu niet het geval. We moeten ons houden aan de wet en de procedures die daarbij horen. DURF kan dit niet veranderen, maar de nationale politiek is aan zet om de (her)benoeming van de burgemeester te democratiseren.’

Vier jaar geleden werd de (her)benoeming uit de grondwet gehaald. Dit houdt in dat de aanstelling van de burgemeester voortaan bij gewone wet geregeld kan worden. Dit bracht de invoering van de gekozen burgemeester meer nabij: er is geen twee derde meerderheid meer nodig in het parlement om de procedure aan te passen. Een gewone meerderheid volstaat. ‘Dit is de weg die we op moeten,’ stelt DURF.

Uit de krant

Uit de krant