Afbeelding
Foto: pr

Aan de slag met burgerschap kinderen

Algemeen

De gemeente Katwijk gaat met scholen aan de slag om burgerschap onder kinderen te stimuleren. In november 2019 heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om dat te bewerkstelligen. Maar door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is het de gemeente nog niet gelukt om met de scholen tot concrete uitvoering te komen.

Door Marc Wonnink

De bedoeling was om in de zomer van 2020 de mogelijkheden, kosten en belangstelling inzichtelijk te hebben. Door corona bleek dat lastig haalbaar. In november 2021 is wel voorzichtig gestart met het uitwerken van pilots. Toen eind 2021 corona in alle hevigheid terug kwam, zijn de pilots opgeschort.

In maart 2022 kwam daar de oorlog in Oekraïne bovenop. Slechts één school zag mogelijkheden om een gastles uit te laten voeren. Toen is besloten om het over de zomer heen te tillen.

Aandacht niet verslapt
Ondanks alle tegenslagen is de aandacht voor het thema Burgerschap zeker niet verslapt zegt de gemeente.

In de begroting is jaarlijks 110.000 euro opgenomen om burgerschap te bevorderen. ‘Kinderen zijn de volwassenen van later. Daarom wordt gestimuleerd om extra aandacht te besteden aan goed burgerschap in het onderwijs.’

De gemeente wil samen gaan werken met ProDemos. Kinderen krijgen de mogelijkheid om gratis lokale musea te bezoeken. Een plan om dit in werking te stellen, kost incidenteel 30.000 euro.

De gemeente laat weten dat er bij het college van burgemeester en wethouders, maar ook in het onderwijsveld, structureel aandacht is voor het bevorderen van burgerschap onder schoolkinderen.

Uit de krant

Uit de krant