De busbaan loopt vanaf de aansluiting met de Zeeweg, via de Duinvallei, langs Valkenhorst tot aan de aansluiting Leiden West | Foto: Provincie Zuid-Holland
De busbaan loopt vanaf de aansluiting met de Zeeweg, via de Duinvallei, langs Valkenhorst tot aan de aansluiting Leiden West | Foto: Provincie Zuid-Holland Foto: PZH

Zonder busbaan geen woningen op Valkenhorst

Algemeen

Ergens in het eerste halfjaar van 2025. Dan moet de dubbele busbaan langs de Duinvallei klaar zijn. Dat werd afgelopen dinsdagavond duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst over Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor HOV/R-net Leiden-Katwijk, oftewel een snelle busverbinding tussen die twee gemeenten. 

Het was dinsdag niet voor het eerst dat er over dat PIP werd gesproken. Er zijn al verschillende informatiebijeenkomsten geweest. ‘Maar dit is een belangrijke mijlpaal om planologisch vast te leggen dat die busbaan er kan komen’, vertelt wethouder Gerard Mostert aan de ongeveer dertig aanwezigen.

Wethouder Mostert hamert op het belang van de R-net verbinding langs Valkenhorst en de Duinvallei. ‘Die busbaan is nodig en randvoorwaardelijk, want zonder busbaan geen Valkenhorst. Zonder busbaan mogen we geen sleutels overhandigen aan bewoners, terwijl woningen keihard nodig zijn. Daarom is de busbaan zo belangrijk.’

De wethouder voegt er aan toe, dat het niet alleen een busbaan is, maar dat daar ook ‘mooie verbeteringen’ bij horen. ‘Zoals meer groen in de Duinvallei en een betere doorstroming van het verkeer.’ Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, is het volgende nodig: aanpassing van de rotonde Cantineweg bij de volkstuinen en Zanderij, aanpassing van de Nieuwe Duinweg tot fietsstraat, verkeerslichten bij de toerit Zeeweg, afsluiting Kooltuinweg-oost voor doorgaand verkeer, afsluiting tunnel Duinviool voor autoverkeer en een extra fietstunnel. Daarnaast komen er geluidsschermen langs het Tranendal.

Uit de krant

Uit de krant