In de toekomst kan het gebeuren dat bewoners uit moeten wijken naar de parkeergarages, omdat het aantal beschikbare vergunningen naar beneden gaat. | Foto: archief/RD
In de toekomst kan het gebeuren dat bewoners uit moeten wijken naar de parkeergarages, omdat het aantal beschikbare vergunningen naar beneden gaat. | Foto: archief/RD Foto: archief/RD

Katwijk gaat parkeerregels aanscherpen

Algemeen

De gemeente Katwijk gaat de parkeerregels aanscherpen. De gemeente heeft in januari 2020 besloten om de parkeerketen te digitaliseren. Ook is in juli 2020 nieuw parkeerbeleid vastgesteld.

Door Marc Wonnink

Inmiddels zijn zowel de digitalisering van de parkeerketen als delen van het parkeerbeleid doorgevoerd en geëvalueerd. Uit deze evaluatie komen enkele aanbevelingen. Wethouder Gerard Mostert gaf vrijdag uitleg over de parkeerregels.

Grootste wijziging is de prijs van een tweede parkeervergunning voor bewoners. Om inwoners te ontmoedigen een tweede auto te kopen, of zoals wethouder Mostert zegt, het aanmoedigen van andere mobiliteit, gaat die van 60 euro stapsgewijs omhoog naar 200 euro. ‘Het openbaar vervoer wordt de komende jaren beter in Katwijk. Het is logisch dat men dan kiest voor het OV.’

Bijkomend voordeel is volgens de wethouder dat de parkeernorm naar beneden kan in bepaalde gebieden. Dat gaat echt helpen volgens hem om meer woningen te kunnen bouwen. Nu moeten nog bij nieuwbouwprojecten een x-aantal parkeerplaatsen aangelegd worden. Ruimte die ook gebruikt kan worden voor groen of woningen.

Maximaal aantal vergunningen
In sommige gebieden is de parkeerdruk erg hoog. De gemeente wil kijken of het mogelijk is om een maximaal aantal vergunningen uit te geven. Nieuwe bewoners komen dan op een lijst te staan voor een parkeervergunning. Tot die tijden kunnen ze dan bijvoorbeeld in de diverse garages parkeren. ‘Er is ‘s nachts plek genoeg in de parkeergarages.’

‘t Heen
Bedrijven op ’t Heen ondervinden parkeeroverlast van autohandelaren en garagebedrijven. Ook is er overlast van geparkeerde vrachtwagens en -trailers. 

Katwijk wil samen met het Parkmanagement in gesprek met overlastgevende bedrijven om gedragsregels te stellen en tot een oplossing te komen.

Tot slot wil de gemeente het parkeren van vrachtwagens en opleggers in ‘t Heen reguleren. Betaald parkeren voor vrachtwagens dus, maar niet voor Katwijkse bedrijven en vrachtwagens.

Onderzoek twee uur gratis parkeren
Sinds corona is het in de wintermaanden mogelijk om twee uur gratis te parkeren in de garages en de parkeerterreinen Noord- en Zuidduinen. Dit is toentertijd ingevoerd om winkeliers te steunen in de corona-tijd. De gemeente gaat dit evalueren. Immers komt er minder geld binnen door deze maatregel, en het staat haaks op het beleid om mensen aan te moedigen om de auto te laten staan.

‘Fiscalisering’
Een andere grote wijziging die het college voorstelt is het veranderen van alle vergunningzones naar betaald-parkeren-zones. Groot nadeel van het huidige stelsel is dat de inkomsten van boetes naar het Rijk gaan. Bij boetes in het betaald-parkeren-gebied is dat anders. Die int de gemeente.

Om te voorkomen dat toeristen dan alsnog betaald parkeren in vergunninggebied, wil de gemeente een heel hoog tarief vaststellen of een maximale tijdsduur.

Delen Rijnsburg betaald parkeren
Wethouder Mostert schetst ook enkele vergezichten. Op termijn ziet hij een veel lagere parkeernorm bij de bouw van sociale huurwoningen en betaald parkeren in delen van Rijnsburg.

Voordelen
Er zijn ook wijzigingen die in het voordeel van automobilisten spelen. Zo kunnen inwoners binnenkort extra bezoekersuren kopen. Nu zijn dat er 550 per jaar, dat gaat naar 650 per jaar. Die laatste uren worden wel duurder, 1 euro per uur.

Voor kerken en verenigingen gaat het aantal bezoekersuren ook omhoog. Sommige grote organisaties - zoals het Katwijks Museum - komen nu tekort. ‘In algemene zin gaat het goed.’ Het aantal gaat van 2.500 bezoekersuren naar 4.000 uren per jaar.

Tot slot wil de gemeente het tarief van de zorgverlenersvergunning en de lerarenvergunning aanpassen. Naar beneden welteverstaan.

Het college komt binnenkort met een voorstel over de aanbevelingen naar de gemeenteraad. Die neemt uiteindelijk een besluit.

Uit de krant