Afbeelding
Foto: pr

Katwijk sluit aan bij Berichtenbox MijnOverheid

Algemeen

De gemeente Katwijk gaat zich aansluiten bij de Berichtenbox van MijnOverheid, maar gaat er nog niet direct gebruik van maken. Volgens de gemeente kleven aan de digitale postbus van de Rijksoverheid nog veel nadelen. De VVD had vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders of de gemeente niet kan aansluiten bij de digitale postservice.

Door Marc Wonnink

In Nederland zijn 272 van de 344 gemeenten aangesloten op de Berichtenbox. Katwijk stelt dat maar een klein aantal processen loopt via de Berichtenbox. 

Ook het aantal mensen dat de berichten in de box daadwerkelijk leest, is klein, terwijl wel 8,9 miljoen mensen een account hebben. ‘Een groot deel van de verstuurde berichten is na zes weken nog niet gelezen’, schrijft de gemeente op basis van een onderzoek van overheidsinstantie Logius.

Relatief veel berichten worden verstuurd met alleen een aankondiging zonder inhoudelijke informatie. Ook zijn er organisaties die berichten zowel digitaal als per fysieke post aanbieden. Hierdoor is het minder noodzakelijk om het digitale poststuk te openen. Tevens ontvangt de gemeente op dit moment geen vragen waarom Katwijk niet is aangesloten bij de Berichtenbox.

Op termijn
Wel erkent de gemeente dat de digitale beschikbaarheid van informatie past in deze tijd en het voordelen heeft.

‘De op de Berichtenbox aangesloten burgers krijgen de mogelijkheid tot digitale dossieropbouw, een gegarandeerde ontvangst en het snel kunnen terugvinden van de digitale informatie. Het voordeel voor de gemeentelijke organisatie is een verdere verbetering van de dienstverlening en een besparing op porto-, print- en papierkosten.’

Maar de gemeente ziet ook genoeg nadelen. Zo kost het platform 0,32 euro per verwerkt bericht, exclusief btw.

Desondanks is het de verwachting dat Katwijk in het eerste kwartaal van 2023 technisch is aangesloten bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Er gaat niet gelijk gestart worden met communiceren via MijnOverheid. ‘Zodra duidelijk wordt wanneer de eerste digitale correspondentie beschikbaar gesteld wordt op de Berichtenbox, zal er een communicatiecampagne gestart worden om de burgers op deze mogelijkheid te wijzen.’

Stappen
‘Het feit dat de gemeente Katwijk nog niet is aangesloten op de Berichtenbox betekent niet dat er minder voortvarend wordt gewerkt aan de digitaliseringsslag’, staat in de beantwoording.

Medio november wordt de digitale dienstverlening uitgebreid met aanvragen voor een paspoort of identiteitskaart en in 2023 met het loket huwelijk en partnerschap, geboorte en overlijden.

Intern wordt stapsgewijs onderzocht welke brieven juridisch gezien niet meer in aanmerking komen voor een handgeschreven handtekening. Een volgende stap is om de processen aan te passen en waar dat gewenst is deze brieven op termijn digitaal beschikbaar te stellen op de Berichtenbox van MijnOverheid.

Uit de krant