Afbeelding

Vragen over Centrum voor Jeugd en Gezin

Algemeen

De ChristenUnie heeft maakt zich zorgen over de slechte (telefonische) bereikbaarheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Middels vragen aan het college wil de partij opheldering over de stand van zaken.

Het CJG is de plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. ‘Jongeren en ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Goede preventie en vroeg- signalering zijn onderwerpen waar wij al jaren voor pleiten’, aldus fractievoorzitter Jan-Willem van der Vijver. ‘Helaas heeft de ChristenUnie meerdere signalen gekregen over slechte bereikbaarheid en het bijna niet kunnen maken van een afspraak in verband met overvolle agenda’s en wachtlijsten.’

‘Zeker in deze tijd is het van belang dat preventie en vroeg- signalering op orde zijn’, zegt Van der Vijver. Dat kan volgens de partij alleen maar als hulp snel beschikbaar is. Dat lukt nu volgens de ChristenUnie niet. De partij krijgt signalen dat het CJG slecht bereikbaar is en dat men bijna geen afspraak kan maken. Dat komt dan door overvolle agenda’s en wachtlijsten.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het maken van een afspraak bij het consultatiebureau. ‘Daar waar preventie en adequate hulp van het allergrootste belang is. En bovendien zijn er allerlei wettelijke taken die dienen te worden uitgevoerd, zoals vanuit de jeugdgezondheidszorg.’

Het college geeft binnen enkele weken antwoord op de vragen van de ChristenUnie.

Uit de krant

Uit de krant