Afbeelding
Foto: Marc Wonnink

Rijnland: Met kunst en vliegwerk de boel zoet houden

Algemeen

Nederland is opgeschaald naar niveau 2 en heeft officieel te maken met een watertekort. De opschaling betekent dat de verdeling van het zoetwater landelijk wordt bekeken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zit al een aantal weken in fase 2 van het eigen calamiteitenbestrijdingsplan Droogte. Er is een aanhoudende hoge watervraag in ons gebied en er is op 13 juli 2022 besloten om de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in werking te zetten. Dat betekent dat we zoetwater uit het Amsterdam Rijnkanaal naar West-Nederland pompen.

Wat betekent deze landelijke opschaling nu feitelijk voor het gebied van Rijnland?

‘Wij proberen al weken met kunst en vliegwerk de boel zoet te houden’, zegt Rene van der Zwan, adviseur droogte van Rijnland. ‘Dat blijft de komende periode ook zo. Voor ons is het belangrijkste onze keringen goed te houden en we proberen met de aanvoer van zoet water van het midden naar west Nederland de verzilting tegen te gaan. De landelijke opschaling heeft bij ons nog geen effect, de situatie was al precair en blijft dat, het helpt alleen wel om de urgentie nog meer te onderstrepen.’ 

De belangrijkste prioriteit zijn onze dijken en kades, de droogte kan leiden tot scheuren of gaten en die inspecteren we regelmatig. 

Wat de inwoners van ons gebied er wel van merken zijn beperkingen bij een aantal sluizen. 

Het beperkt open gaan van de sluizen heeft te maken met verzilting. Vanuit de Noordzee, maar ook vanuit de grond dringt zoutwater zich op door het tekort aan zoetwater. Zout water is schadelijk voor agrarische gewassen en de natuur. Maar het kost ook meer moeite om drinkwater te maken van zout water. Om deze verzilting tegen te gaan is het nodig om een deel van de sluizen zoveel mogelijk dicht te houden, vervelend voor de scheepvaart, maar helaas echt noodzakelijk

Slechter zwemwater
Door het inwerkingtreden van de KWA kunnen wij ons gebied niet meer spoelen, omdat we dan zoetwater verliezen. Dat heeft tot gevolg dat blauwalg toeneemt en helaas ook steeds meer zwemwaterlocaties worden afgekeurd.

Wie wil gaan zwemmen in natuurwater doet er goed aan om op zwemwater.nl te kijken op welke locaties dit nog veilig kan.

Uit de krant