Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De Watertoren op het terrein van Dunea. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde</p>

De Watertoren op het terrein van Dunea. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Zoetwatertekort dreigt, maar nog geen impact op drinkwater

‘Er dreigen problemen ten aanzien van de zoetwatervoorziening binnen Rijnland.’ Met die mededeling komt het Hoogheemraadschap van Rijnland in de ‘Droogtemonitor.’ Het neerslagtekort neemt toe en de afvoer van De Rijn daalt steeds verder naar waarden die eens in de 50 jaar te zien zijn. Het Regionaal Droogte Overleg spreekt van een feitelijk watertekort. Gevolgen voor drinkwater heeft dit niet.

Door Marc Wonnink

Door de Rijn stroomt zo’n 900m3 water per seconde. Daarmee wordt de alarmdrempel van 1.200m3 water per seconde ruim geraakt. 900m3 per seconde zijn waarden die eind juli eens in de vijftig jaar worden onderschreden. De verwachting is dat er de komende maand nog minder water door de Rijn stroomt en de afvoer zakt naar onder de 800m3.

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) spreekt van een dreigend watertekort. Het Regionaal Droogte Overleg West-Midden Nederland (RDO-WM) spreekt al van een feitelijk watertekort.

Halverwege juli namen vier waterschappen en Rijkswaterstaat al de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) in gebruik. 

De KWA houdt in dat er water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Bodegraven en naar de Waaiersluis (kop van Hollandse IJssel) wordt aangevoerd. 

Dit om verzilting tegen te gaan. Verzilting ontstaat als de Rijn te weinig afvoer heeft. Hierdoor kan de Hollandse IJssel tot aan Gouda te zout worden, waardoor er geen water meer uit gepompt kan worden.

Drinkwater
Drinkwaterleverancier Dunea laat weten dat de droogte van deze zomer tot nu toe geen impact op onze drinkwatervoorziening heeft, ‘en dat verwachten we ook dit jaar niet.’ 

De waterpeilen in de infiltratieplassen in de duinen zijn op orde en de drinkwatervoorraden zijn goed genoeg gevuld.

Dunea haalt het water hoofdzakelijk uit de Maas en een heel klein deel uit de Lek, niet de Rijn. Verzilting is niet van toepassing op de Maas. 

De afvoer van de Maas is wel aan de lage kant, maar nog ruim voldoende.

‘Wees zuinig’
Op heel warme dagen kan er een piek ontstaan op bepaalde uren. Dan moeten de leidingen meer water vervoeren dan normaal en dat kan gevolgen hebben voor de waterdruk. 

Daarom roept Dunea het hele jaar op om bewust en duurzaam met drinkwater om te gaan, en op warme dagen het sproeien van de tuin of het vullen van een zwembad bij voorkeur op een rustig gebruiksmoment te doen: voor 7.00 uur ‘s ochtends of na 22.00 uur ’s avonds.