Afbeelding
Foto: Gijs van Duijvenbode

Windmolens verrijzen voor de kust

Algemeen

Zes jaar geleden waren er protesten tegen de komst van het windmolenpark voor de kust van Katwijk. Maar die protesten bleken zinloos. Sinds een paar maanden zijn enkele nieuwe windmolens, stukken groter dan die van het noordelijke windmolenpark, bij helder weer duidelijk te zien. Met helder weer zijn de nieuwe windmolens goed te zien. Nu zijn het er nog niet zo veel, maar ergens volgend jaar moeten er tussen Scheveningen en Zandvoort 140 windmolens staan.

De gemeente Katwijk heeft zich lange tijd verzet tegen de komst van het windmolenpark. In augustus 2016 pakte de Katwijkse actiegroep ‘Ver-zet Windmolens’ uit met een paalzitactie op een paal in zee met onder meer de toenmalige burgemeester Jos Wienen en wethouder Jacco Knape.

Die actiegroep ontstond op initiatief van de Katwijkse Ondernemersvereniging. De naam ‘Ver-zet Windmolens’ verwees naar de wens om het windmolenpark bij IJmuiden aan te leggen, zodat Katwijk gevrijwaard zou blijven van ‘horizonvervuiling’.

Het verzet was tevergeefs. In 2019 kreeg het windpark groen licht. En precies een jaar geleden gingen de werkzaamheden op zee van start. Het windpark is in handen van Vattenfall en BASF.

Op de site van Vattenfall staat, dat Windpark Hollandse Kust ‘het grootste offshore windpark ter wereld’ is. Volgend jaar moet het operationeel zijn met ‘een duurzame elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens’.

Dat windpark bestaat uit vier kavels met totaal 140 windturbines tussen Scheveningen en Zandvoort. Die staan op een afstand van 18 tot 36 kilometer uit de kust. Dat is dichterbij dan het windpark Luchterduinen.

Uit de krant