Afbeelding
Foto: RD

Niets staat Archeologisch Depot bij Uitwatering in de weg

Algemeen

Niets staat de komst van het Archeologisch Depot bij de Uitwatering in de weg. Het college schrijft naar de gemeenteraad dat er diverse onderzoeken zijn geweest, maar er geen grote belemmeringen zijn geconstateerd. Nu mag de gemeenteraad over het voorstel beslissen.

De Provincie Zuid-Holland heeft Katwijk als voorkeurslocatie boven Alphen aan den Rijn gekozen. Volgens de provincie krijgt Katwijk, als eindpunt van de Limes, er een publiekstrekker bij. De gemeente staat welwillend tegenover het plan van de provincie en ziet de komst van een depot wel zitten. Het college ziet ook mogelijkheden voor huisvesting van het Natuurcentrum en de Coastbusters. Groen licht geeft het college nog niet, dat wil ze pas op het moment dat de financiële haalbaarheid van dit project is aangetoond en de inpasbaarheid in het gebied is aangetoond als kwaliteit van de omgeving.

Onderzoeken naar stikstof, parkeren, bestemmingsplan en explosieven zijn positief uitgepakt voor de locatie. Zo komt er geen extra stikstof in de Natura2000-gebieden terecht. Voor de 21 benodigde parkeerplaatsen zijn er in de omgeving genoeg beschikbaar, en een bestemmingsplanwijziging kan zo genomen worden. Tot slot verwacht de gemeente geen niet gesprongen explosieven op de locatie.

Meer in De Katwijksche Post van vandaag.

Uit de krant