Logo allesoverkatwijk.nl

Unanieme ‘treur’ om houding Rijksvastgoedbedrijf

Dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Katwijk geen dikke vrienden zijn, mag als bekend worden verondersteld. En die relatie wordt er niet beter op met de motie van treurnis richting het RVB die vorige week donderdag (of eigenlijk vrijdag) door de hele gemeenteraad is aangenomen.

In die motie van KiesKatwijk (KK) staat, dat het ‘buitengewoon treurig is dat de Rijksoverheid in deze casus via het onderdeel RVB lijkt te opereren als een commercieel bedrijf dat geen rekening houdt met inmiddels alom in het bedrijfsleven geaccepteerde doelen en waarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en zich eenzijdig lijkt te richten op ‘Profit’.

De motie is mede ondertekend door de coalitiepartijen ChristenUnie, DURF en SGP, en oppositiepartijen D66 en PvdA. Dat is al een meerderheid.
Barend Tensen van het CDA wil weten, wat de toegevoegde waarde is van zo’n motie. ‘Publiciteit’, antwoordt Jaap Haasnoot (KK). ‘Dan is er ook meer kans op verbetering van de situatie.’

Zijn wens dat de motie unaniem door de gemeenteraad wordt aangenomen, komt niet uit, maar met grote meerderheid is de ‘treurmotie’ wel aangenomen.

Die meerderheid van de raad stelt daarnaast, dat het ‘buitengewoon treurig’ is dat ‘samenwerking binnen overheidslagen onnodig ingewikkeld wordt gemaakt’. En dat komt, omdat het RVB – zo wordt in de motie verwoord – alleen maar zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de verkoop van de grond. En dat staat in schril contrast met het oplossen van de woningnood door het bouwen van betaalbare woningen.

De partijen dragen het college van burgemeester en wethouders dan ook op, om zich te blijven inzetten voor zoveel mogelijk betaalbare woningen.