Logo allesoverkatwijk.nl
<p>| Foto: Marc Wonnink</p>

| Foto: Marc Wonnink

(Foto: Marc Wonnink)

Bijeenkomst over busbaan langs N206

Provincie Zuid-Holland houdt op dinsdag 21 juni van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64 in Katwijk aan den Rijn over de busbaan langs de N206. Wie daar bij aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich aan te melden. 

De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Katwijk aan de plannen voor de vrije busbaan langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg en aansluitend door de Duinvallei. De aanleg van de busbaan wordt planologisch mogelijk gemaakt met een Provinciaal Inpassingplan (PIP), waarin het ontwerp en de inpassing worden vastgelegd. Het PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. 

Tijdens de bijeenkomst geeft de provincie informatie over: de laatste stand van zaken van het ontwerp (korte update gemaakte keuzes); de inhoud van het Provinciaal Inpassingplan (PIP); de procedure (o.a. wat is de rol van de gemeente en de rol van de provincie); de planning; inspraak en hoe wordt de omgeving betrokken?; waar vindt u alle informatie?

U kunt zich voor de informatiebijeenkomst op 21 juni aanmelden door het sturen van een e-mail naar RNET@PZH.NL onder vermelding van ‘Aanmelden 21-6’ in het onderwerp.

De busbaan is onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Mogelijk bent u in de afgelopen periode bij (een van) de bijeenkomsten over deze corridor aanwezig geweest. Het streven is de busbaan eind 2024 op te leveren en in gebruik te nemen.

Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn, maar heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: RNET@PZH.NL. Op WWW.ZUID-HOLLAND.NL/RNET leest u meer informatie over R-net en de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.