Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Wethouder Soetendal opende vrijdag de ontmoetingsplek voor cli&euml;nten met HCHWA-D. | Foto: pr</p>

Wethouder Soetendal opende vrijdag de ontmoetingsplek voor cliënten met HCHWA-D. | Foto: pr

(Foto: pr)

De Wilbert opent bungalow voor bewoners met HCHWA-D

Op het terrein van De Wilbert is een nieuwe ontmoetingsplek gerealiseerd voor de ‘jongere bewoners’ van De Wilbert, cliënten met de Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) of Niet Aangeboren Hersenletsel van dagcentrum Buitenthuis én cliënten met Katwijkse Ziekte die nog thuis wonen.

De Katwijkse Ziekte komt vooral voor bij families in Katwijk en sinds een aantal jaar is Marente, en in het bijzonder De Wilbert, gespecialiseerd in de zorg, behandeling en begeleiding van deze doelgroep. Omdat het een erfelijke ziekte betreft draait het niet alleen om de bewoners, maar ook om hun naasten.

Na een masterclass Katwijkse Ziekte voor medewerkers van De Wilbert een aantal jaar geleden werd gesteld dat het ontbreekt aan passende dagbesteding voor deze doelgroep, die over het algemeen bestaat uit ‘jongere’ bewoners.

In de tussentijd was één van de bungalows op het terrein van De Wilbert leeg komen te staan. Daarom heeft een groep medewerkers een verzoek gedaan aan de Raad van Bestuur van Marente om deze te mogen opknappen en in te richten als ontmoetingsruimte voor de bewoners met de Katwijkse Ziekte en jongere deelnemers van de Dagbesteding BuitenThuis.

Na instemming van de Raad van Bestuur zijn diverse fondsen aangeschreven en met de geschonken donaties heeft een groep enthousiaste medewerkers de bungalow laten verbouwen. Deze is nu volledig ingericht als mooie ontmoetingsruimte. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van de tuin met veranda en uitzicht op de dierenweide.

Naast de eerder genoemde doelgroepen gaat de bungalow ook gebruikt worden door de vereniging HCHWA-D waarmee Marente, in het bijzonder De Wilbert, een intensief contact heeft. Ook zijn thuiswonende cliënten met de Katwijkse Ziekte hier ook welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

De vereniging HCHWA-D gaat de bungalow gebruiken als werkplek voor het zorgloket HCHWA-D en voor haar vergaderingen en andere bijeenkomsten. De bungalow is meerdere dagdelen per week beschikbaar voor de cliënten met HCHWA-D die nog thuis wonen en op andere dagdelen voor de cliënten van dagcentrum Buitenthuis en bewoners van De Wilbert.

Het doel is om ervoor te zorgen dat de bungalow optimaal in gebruik is en wellicht ook dienst kan doen als vakantieplek voor bewoners van de andere locaties van Marente.

Deze invulling zal gedurende het gebruik verder onderzocht worden.

Het opknappen en inrichten van de bungalow was niet mogelijk geweest zonder de financiële bijdragen van de Stichting Carolusgulden, Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert, Stichting Vrienden van De Wilbert en de Stichting Rekreactieve Activiteiten Marente.

Maar ook de medewerkers van De Wilbert die zich vrijwillig hebben ingezet om deze mooie nieuwe ontmoetingsplek tot stand te laten komen.

Op vrijdagmiddag 17 juni is samen met de vereniging HCHWA-D de nieuwe ontmoetingsplek feestelijk geopend en de naam van de bungalow onthuld in bijzijn van de nieuwe wethouder Welzijn en Zorg, Emile Soetendal, een afvaardiging van de Raad van Bestuur van Marente en andere genodigden.