Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Afval- en regenwater laten rioolheffing stijgen

De gemeentelijke rioolheffing moet de komende jaren verhoogd worden. Van de huidige 137,36 euro naar 162,85 euro in 2026. Die stijging is nodig om problemen met de waterstand te voorkomen. Dat staat in integraal Waterketenplan 2022-2026 dat aangeeft hoe de gemeente de komende vier jaar omgaat met het afvalwater en het regenwater.

‘Een verhoging van de rioolheffing is nodig om de wettelijke taken en afspraken (ten aanzien van riolering en klimaatbestendig handelen) na te komen’, staat in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Een deel van de opbrengsten is bedoeld om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.

In het ‘waterplan’ staat daarover onder meer, dat gemeenten zich vanwege de temperatuurstijging moeten voorbereiden op wateroverlast door heftige regen, maar ook op een tekort aan grondwater in langdurige warme perioden.

De politiek kreeg vorige week donderdagavond een presentatie over dat Integraal Waterketenplan (iWKp). Dat plan is een gezamenlijk product van de waterketenpartners in de Bollenstreek; de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, Hoogheemraadschap van Rijnland en waterleidingbedrijf Dunea.

Vanavond geeft de gemeenteraad haar oordeel over het Waterketenplan. Dat debat is in de Burgerzaal van 19.45 tot 20.30 uur. Te volgen in de Burgerzaal in het gemeentehuis of via de site van de gemeente (www.katwijk.nl).