Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Gemeenteraad over voetbalonrust, Valkenhorst en de jaarstukken

De gemeenteraad vergadert vanavond in het gemeentehuis. De raadscommissie overlegt met de burgemeester over de problemen met de openbare orde rondom voetbalwedstrijden. Ook debatteert de commissie over het bestemmingsplan Valkenhorst en het waterketenplan en komen de jaarstukken 2021, de stand van zaken in 2022 en het financiële vooruitzicht van de gemeente aan de orde.

Voetbal
De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met verstoringen van de openbare orde bij bepaalde voetbalwedstrijden. De burgemeester probeert de problematiek aan te pakken door onder meer een verbod op uitpubliek bij risicowedstrijden, een stadionverbod via de KNVB en een noodverordening. De raad overlegt tussen 21.15 en 22.45 uur met de burgemeester over hoe samen voetbal kijken weer veilig en gezellig wordt.

Valkenhorst
De commissie debatteert tussen 19.45 en 21.15 uur over het bestemmingsplan Valkenhorst. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Om dat mogelijk te maken dient de raad een bestemmingsplan vast te stellen. In februari is de behandeling opgeschort vanwege de stikstofproblematiek. Nu uit berekeningen is gebleken dat de ontwikkeling niet leidt tot een aanvullende stikstofbelasting, hervat de raad de behandeling.

Integraal Waterketenplan
De commissie debatteert tussen 19.45 en 20.30 uur over het integraal waterketenplan. Dat beschrijft hoe de gemeente de komende vier jaar omgaat met het afvalwater en het regenwater. Daarnaast bevat het plan maatregelen om problemen met de waterstand te voorkomen. Hiervoor moet de rioolheffing in de jaren 2023, 2024 en 2025 omhoog.

Financiën
Tussen 20.30 en 21.15 uur is er een oordeelsvormende sessie over de jaarstukken 2021. De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 6,5 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn hogere bijdrages vanuit het Rijk en een voordelig resultaat op de jeugdzorg. Daarna, tussen 21.15 en 22.15 uur, informeert het college de raad over de stand van zaken in 2002 en in komende jaren. Tussen 22.15 en 22.45 uur is er tot slot een oordeelsvormende sessie over het normenkader rechtmatigheid.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de sessies over Bestemmingsplan Valkenhorst en Problematiek openbare orde rondom voetbalwedstrijden zijn ook te zien via RTV Katwijk.