Logo allesoverkatwijk.nl
Veertien van de achttien barakken aan de westkant van de Wassenaarseweg moeten verdwijnen vanwege de waterwinning.  Foto: SKvD
Veertien van de achttien barakken aan de westkant van de Wassenaarseweg moeten verdwijnen vanwege de waterwinning. Foto: SKvD (Foto: SKvD)

Barakken Dunea mogen gesloopt worden

Er is weer een stap gezet in de plannen van waterbedrijf Dunea voor een nieuwe waterwinning in het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide. Provincie Zuid-Holland is ‘voornemens’ een ontheffing te verlenen van de Wet natuurbescherming. Goed nieuws voor Dunea, slecht nieuws voor vleermuissoorten, boommarter, kerkuil, rugstreeppad en zandhagedis in die twee duingebieden.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Dunea werkt sinds oktober 2020 in Berkheide, de zuidduinen van Katwijk, met werkzaamheden voor drinkwater en natuurherstel. Vanwege de groei van de bevolking en woningbouwplannen, moet Dunea een nieuw waterwingebied aanleggen om iedereen van drinkwater te kunnen voorzien. 

Daarnaast wil Dunea aan de westkant van de Wassenaarseweg, tussen de Cantineweg en het parkeerterrein van het Panbos, een landschapspark aanleggen van zo’n 50 hectare. 

In dat gebied staan 18 voormalige marinebarakken, waarvan er 14 gesloopt moeten worden, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe waterwinning.

Meer in De Katwijksche Post van vandaag.