Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

Katwijk moet de hoogte in

De komende jaren moeten er in Katwijk in totaal 8.000 woningen bijkomen. Hiervan worden 5.600 woningen op Valkenhorst gebouwd. 2.500 moeten er binnen de huidige bebouwing worden gecreëerd. Om dat in goede banen te leiden is de Verdichtingsvisie opgesteld. Vorige week donderdag is deze door de gemeenteraad vastgesteld.

Door Marc Wonnink

De Verdichtingsvisie had beter de ‘hoe hoog gaan we bouwen’-visie kunnen heten. Daar ging de discussie namelijk vooral over. Op een aantal plekken in de gemeente zijn locaties waar het mogelijk is te verdichtten. De Hoornes, Havenscharnier, Duinvallei, Rijnsburg-Noord, Flora-West, Valkenburgse Meer en Katwijkerbroek.

32 of 40?
In de visie staat hoogbouw tot 32 meter met uitzonding tot 40 meter beschreven. En precies daar ging het grootste gedeelde van de discussie over. DURF en VVD zien graag maximaal 40 meter, met mogelijkheden voor hoger, mits goed beargumenteerd op leefbaarheid en betaalbaarheid. Het CDA wil van de 40 meter af, en wilde maximaal 32 meter.

Kans of bedreiging
‘Als we roepen bouwen, bouwen, bouwen. En bij het eerste het beste project krabbelen we gelijk terug. Is dat nou het eerlijke verhaal?’, vraagt Sonny Spek van DURF zich af. ‘Er zijn te veel mensen die geen woning kunnen vinden. Het is een maatschappelijke crisis. Daar moeten we zo goed als mogelijk een einde aan maken.’ Volgens Barend Tensen van het CDA is hoger niet per se beter. ‘Bij hoogbouw is de voorbereiding langer en de appartementen worden duurder.’

Spek: ‘Als we het hebben over torens van 200, 250 meter ja. We voeren hier een discussie over 32 of 40 meter. Als ontwikkelaars komen met een hoger plan met betaalbaarheid en leefbaarheid onderbouwd, moeten we kunnen kiezen.’ Spek vervolgt: ‘Laten we hoogbouw als kans zien, niet als bedreiging.’

Tensen: ‘Waar komen de torens van DURF?’ Spek: ‘U wil het beeld schetsen dat we het in dorpscentra gaan doen. De huidige ontwikkelclusters zijn buiten het centrum.’

Dorpse karakter
Het CDA maakt zich dus zorgen over het dorpse karakter. Dat het aangezicht van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg behouden blijft. Een motie daartoe is dan ook aangenomen. Evenals het amendement van DURF en de VVD om 40 meter als maximum te stellen met mogelijkheden voor uitzonderingen.

Ondertussen probeert het CDA de voormalige coalitiepartners ChristenUnie en SGP er nog op te wijzen dat ook zij tijdens de campagne tegen hoogbouw van 40 meter waren.

Dat klopt niet. De twee partijen hebben tijdens verkiezingsdebatten op RTV Katwijk ook al gezegd niet tegen hoogbouw van meer dan 32 meter te zijn. ‘Geen enkele partij is van plan om Katwijk vol te zetten met torens’, stelt de ChristenUnie. De SGP wist tijdens het debat nog niet of ze het amendement van DURF en de VVD wil steunen, maar stemt uiteindelijk in.

De PvdA vraagt zich af of hoogbouw niet zorgt voor een verslechtering van de leefbaarheid in een wijk.

Sonny Spek: ‘Juist voor de Hoornes is hoogbouw een kans om de wijk verder te ontwikkelen. Openbaar vervoer, extra voorzieningen in de wijk, dat is niet iets negatiefs.’ Tom Reedijk van de PvdA: ‘U bent bereid de regie weg te geven’. Spek: ‘Onzin, we zitten er als gemeente zelf bij.’

KiesKatwijk komt met een verrassende invalshoek het debat in. Jaap Haasnoot bekijkt het graag iets breder. ‘Voor niks gaat de zon op. Waarom moeten we 8.000 extra woningen bouwen? Waar komt de behoefte vandaan? De inwoners hebben niet om die 8.000 woningen gevraagd. De visie komt uit de regio. De regio heeft besloten het gebied Katwijk-Leiden te verstedelijken. De Bollenstreek blijft ongerept. De agrarische lobby is hier verantwoordelijk voor. Moeten we de chemische industrie, die de bollensector eigenlijk is, sparen? Waar zijn we mee bezig? Noordwijk weigert sociale woningbouw te realiseren. Zijn we niet het sulletje van de regio?’

Haasnoot vervolgt: ‘Leiden bouwt niet in de Oostvlietpolder, maar wij bouwen wel onze vliegpolder helemaal vol. Alle nadelen worden bij de gemeente Katwijk gelegd. Wassenaar krijgt al het groen, Voorschoten een tunnel voor de Rijnlandroute.’

Daarna gaat het nog even over Valkenhorst. ‘Als er 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in Valkenhorst, wil ik 200 miljoen euro terug. Dat steken we in Katwijk. Ondertunneling N206, vernieuwing in de Hoornes, een paar miljoen voor het Rijnpark. Voor wat hoort wat. Eerst poen, dan gaan we wat doen.’

Aangenomen
De Verdichtingsvisie is uiteindelijk aangenomen. GemeenteBelangen en de PvdA laten wel weten tegen de verandering van de bouwhoogte te zijn. Alleen het CDA stemt tegen het volledige voorstel.