Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Gemeente moet op zoek naar tweede grote locatie voor vluchtelingenopvang

De gemeente Katwijk moet zoeken naar een tweede grote locatie voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In plaats van 162 vluchtelingen moet Katwijk er 80 tot 100 extra opvangen. Dat gaat niet allemaal passen in het Heerenhuys. Daar worden nu 105 mensen opgevangen, en er is plek voor 162.

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat in het Heerenhuys kan worden opgevangen, kan dus nog omhoog. De gemeente ging er vanuit dat er 100 vluchtelingen konden worden opgevangen. Het blijkt nu veelal om gezinnen te gaan die een kamer delen. Zo kan de capaciteit opgeschroefd worden naar 162 plekken. 

Inmiddels is het Heerenhuys aan de Overrijn in Katwijk aan den Rijn omgetoverd van kantoorpand tot een fijn verblijf. Dat heeft best wat werk gekost, staat in de brief. Gas en elektra moesten vervangen worden. Daarnaast was er geen douchevoorziening aanwezig. De eerste weken waren wat afzien qua warmte en hygiëne, maar dankzij elektrische kacheltjes en douchen bij een sportzaal hebben de bewoners dit niet als vervelend ervaren, schrijft de burgemeester. ‘Gelukkig is die situatie achter de rug en zijn gas, elektra en de sanitaire voorzieningen op orde.’

De vluchtelingen krijgen 260 euro leefgeld per persoon, per maand. De warme maaltijd die gemeente aanlevert, wordt in mindering gebracht op het leefgeld. Verder is er elke dag een arts aanwezig voor een spreekuur, en wordt specifiek gelet op psychische klachten.

Kosten
Het gebruiksklaar maken van het Heerenhuys heeft 180.000 euro gekost, de bedden 112.834 euro. De exploitatie van het pand is begroot op 520.000 euro per jaar. De huidige drie beveiligers die er 24/7 zijn, kosten de gemeente 100.000 euro per maand. Daar komen de kosten van de maaltijden, leefgeld en onderwijs nog bij.
De gemeente krijgt van het Rijk een financiële compensatie. Dat zal waarschijnlijk 100 euro per nacht, per beschikbaar bed zijn. Voor Katwijk zou dat bijna drie miljoen euro in een half jaar zijn.
‘De afgelopen weken hebben vrijwilligers, ambtenaren en medewerkers van betrokken instanties, zoals het Welzijnskwartier, zich van hun beste kant laten zien’, concludeert burgemeester Visser.

‘De inzet en motivatie is hartverwarmend. We zijn blij met alle activiteiten die nu al zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat er de komende periode de nodige uitdagingen op ons af komen. De grootste onzekerheid is dat we niet weten hoe de vluchtelingenstroom zich zal ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn.’

[Red.] In De Katwijksche Post van vandaag staat: ‘Op dit moment hoeft de gemeente niet verder te kijken naar andere locaties. Maar, mochten er meer vluchtelingen in Katwijk moeten worden opgevangen, zal verder gekeken moeten worden.’ Deze informatie is inmiddels achterhaald.