Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De oprichtingsakte voor Stichting Muziekschool Katwijk is ondertekend en de zelfstandigheid een feit. | Foto: pr</p>

De oprichtingsakte voor Stichting Muziekschool Katwijk is ondertekend en de zelfstandigheid een feit. | Foto: pr

(Foto: PR)

Muziekschool Katwijk gaat zelfstandig verder

Begin deze maand is de gemeenteraad akkoord gegaan met de verzelfstandiging van de Muziekschool Katwijk. Het college van burgemeester en wethouders besloot in de zomer van 2020 om de Gemeentelijke Muziekschool los te maken van de gemeente. Niet alleen vanwege bezuinigingen, maar ook om het Cultuurbedrijf mogelijk te maken. In dat cultuurbedrijf gaat de zelfstandige muziekschool samenwerken met de bibliotheek Katwijk en Volksuniversiteit K&O.

‘Door een meer bedrijfsmatige aanpak krijgt de Muziekschool meer focus op klant en kwaliteit en de mogelijkheid muziekonderwijs efficiënter en effectiever te gaan organiseren’, staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

‘Positief besluit’
Rozemarijn Timmer, directeur van de Muziekschool, is blij met deze stap. ‘Ik ben blij dat de nieuwe gemeenteraad hierin een positief besluit heeft genomen en hun vertrouwen in dit proces heeft uitgesproken’, zo laat ze weten. Timmer is net een jaar als directeur verbonden aan de Muziekschool.

‘Het is een druk en bizar jaar geweest, mede door corona. Maar er is veel gebeurd en ik ben trots en blij dat we deze stap hebben gezet. Vorige week is de Stichting Muziekschool Katwijk officieel opgericht en is de acte ondertekend. We hebben bewust gekozen om deze naam te behouden. Muziekschool Katwijk is een begrip en deze naam past bij ons’, zo laat Rozemarijn weten. Ze voegt er aan toe dat dit een eerste stap is richting een Cultuurbedrijf voor Katwijk. De samenwerking met K&O en Bibliotheek is goed en zal zeker geïntensiveerd worden. 

Toekomst
Hoe ziet Rozemarijn de toekomst van Muziekschool Katwijk?

‘Muziekschool Katwijk moet beschikbaar zijn voor iedereen die een link heeft met muziek. Of je nu een instrument bespeelt zoals een harp, viool, slagwerk of gitaar. Of luisteren naar muziek. Ons bestuur moet de waarde hiervan inzien.’ 

‘Muziekschool Katwijk is laagdrempelig en moet bereikbaar zijn voor iedereen. Daarnaast streven we kwaliteit na. Onze leerlingen krijgen gedegen les. Per instrument zijn er leerplannen, er is ruimte voor samenspel en ontwikkeling. Muziekschool Katwijk is er al 45 jaar en heeft een stevig basis. Samen met het bestuur willen we deze basis door ontwikkelen’, laat Rozemarijn weten. 

Politieke keuze
Ze weet dat het afstoten en verzelfstandigen van Muziekschool Katwijk een politieke keuze is. ‘Voor ons schept dit alleen maar meer mogelijkheden. Het beleid werd in het gemeentehuis gemaakt en wij voerden het uit. Nu kunnen we onze eigen plannen maken en uitvoeren, zonder dat daar de ‘gemeentelijke schakel’ tussen zit.

Wel krijgen we gemeentelijke subsidie. Muziekonderwijs moet voor iedere beurs betaalbaar blijven. De tarieven worden niet verhoogd en zullen voorlopig gelijk blijven.’ 

Meer aanbod
Binnenkort zal het aanbod van lessen vergroot worden. ‘Dit doen we in overleg met de docenten. We brainstormen wat leuk is om aan het lesrooster toe te voegen. Zo wil onze collega slagwerk een aantal korte cursussen geven zoals teiko en sabar, respectievelijk slagwerk uit Japen en Senegal.

Ook komt er een cursus ‘luisteren naar klassieke muziek’, gegeven door onze pianodocent. Ook zijn er plannen om ‘Muziek op schoot speciaal’ te introduceren, alsook digitaal gitaar lessen.’

Mini open dag
Vrijdag 10 juni staat er een mini open dag op de agenda. Van 15.00 tot 18.00 uur kan men dan een kijkje komen nemen bij Muziekschool Katwijk. 

‘Wij zijn niet aan leeftijd gebonden. Iedereen kan een muziekinstrument bij ons leren bespelen’, laat Rozemarijn weten.

Stichtingsbestuur
Op dit moment is Rozemarijn druk met het samenstellen van een bestuur voor de Stichting Muziekschool Katwijk. 

‘We zijn op zoek naar mensen die de visie van Muziekschool Katwijk delen. Samen met onze docenten gaan zij meedenken hoe het muziekonderwijs in Katwijk in de toekomst vorm te geven. Mensen met innovatief ondernemerschap, van financiën of van communicatie weten. Een bestuurslid hoeft niet perse muzikaal te zijn, want over muziek weet ik alles’, voegt Rozemarijn hier lachend aan toe. 

In de statuten staat dat er jaarlijks vier vergaderingen zijn.  ‘Dit is in de beginperiode waarschijnlijk wel iets meer’, vermoedt Timmer. Daarbij is het goed om elkaar te leren kennen en weten over welke kwaliteiten men beschikt. 

Bestuursleden gezocht
Bent u geïnteresseerd om in een enthousiast bestuur met de toekomst van Muziekschool Katwijk bezig te zijn, dan kunt u een mail sturen naar muziekschool@katwijk.nl