Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde / archief

Informatieve sessie over Gebiedsvisie Hoornes

In de gemeenteraad is op 27 januari tussen 19.30 en 20.30 uur een informatieve sessie (via videoverbinding) over de Gebiedsvisie Hoornes en het doelen- en inspanningenoverzicht. 

Elf strategische partners in de Hoornes hebben de afgelopen 2,5 jaar samen gewerkt aan een samenhangend overzicht met concrete fysieke en maatschappelijke doelen voor een toekomstbestendige Hoornes. Ook is een gebiedsvisie voor de wijk ontwikkeld. 

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Gebiedsvisie Hoornes en het doelen- en inspanningenoverzicht en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 februari en neemt de gemeenteraad op 17 februari een besluit. 

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl