Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

College ziet wel wat in voorrang eigen bewoners op woningmarkt

Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders wil zich inzetten om eigen bewoners voorrang te verlenen op de overspannen woningmarkt. Dat laat het college weten naar aanleiding van vragen daarover aan het CDA.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

CDA-fractievoorzitter Barend Tensen stelde vorige maand schriftelijke vragen over een landelijk plan om bij nieuwbouwprojecten voorrang te geven aan bewoners uit eigen gemeente. 

‘Tot op heden is dit voor bijna alle gemeenten nog niet toegestaan. Veel starters van Katwijkse, Rijnsburgse of Valkenburgse komaf zouden zich heel graag (weer) in onze gemeente willen vestigen. Velen vissen echter achter het net’, aldus Tensen.

Tensen geeft aan, zich bewust te zijn van de ‘complexiteit van een dergelijke maatregel’. ‘Maar voor het sociaal en economisch aantrekkelijk houden van de gemeente vinden wij het echter van groot belang dat juist jongeren en starters kans hebben zich hier te vestigen.’

Burgemeester Cornelis Visser antwoordt, dat ‘het college positief staat tegenover het toepassen van een voorrangsregel voor woningzoekenden met een lokale binding’. Het college wil alle mogelijke instrumenten inzetten die ‘bijdragen aan het vergroten van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor onze woningzoekenden’. Maar de burgemeester wijst er ook op, dat een dergelijke regeling ten koste kan gaan van andere doelgroepen. 

Visser: ‘Daarom is het belangrijk om vooraf goed te onderzoeken welke regeling voor welke groep kan worden ingezet om hiermee een zo optimaal mogelijk effect te bereiken. Aanvullend willen wij opmerken dat, als alle gemeenten in de regio ervoor gaan kiezen 30% van deze beleidsruimte in te vullen, dit ook negatieve effecten heeft voor Katwijkse woningzoekenden.’

Volgens het landelijke plan, zou de voorrang voor eigen inwoners gelden voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro. Maximaal dertig procent van de woningen zou dan bestemd mogen worden voor eigen inwoners. 

‘Daarbij is het aan de gemeente om hieraan nadere invulling te geven. In dat kader zal onderzocht moeten worden voor welke specifieke doelgroepen de regeling ingezet zou moeten worden’, aldus Visser. 

De gemeente maakt al wel gebruik van ‘de wettelijke mogelijkheid om sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan lokale woningzoekenden’. 

Daarnaast laat de burgemeester weten, dat de gemeenteraad deze maand geïnformeerd wordt over een onderzoek naar koop- en erfpachtconstructies ‘om koopwoningen betaalbaar te houden voor de betreffende doelgroep’.