Logo allesoverkatwijk.nl
De groep initiatiefnemers van de stichting Historisch Genootschap Rijndorp: Mark Ruis, Corry van Duijn, Ton Brussee en Jack Bouma (v.l.n.r.). | Foto: Aad van Duijn
De groep initiatiefnemers van de stichting Historisch Genootschap Rijndorp: Mark Ruis, Corry van Duijn, Ton Brussee en Jack Bouma (v.l.n.r.). | Foto: Aad van Duijn (Foto: Aad van Duijn)

Verhalen verzamelen en doorvertellen

‘Het verzamelen, rubriceren en vooral delen van verhalen over de roemrijke historie van het Rijndorp.’ Om die reden richtten vier enthousiaste plaatsgenoten half december de stichting Historisch Genootschap het Rijndorp op. In molen De Geregtigheid leggen Mark Ruis, Ton Brussee, Jack Bouma en Corry van Duijn de opzet van het nieuwe Genootschap uit. ‘Het in kaart brengen van de ruim tweeduizend jaar oude lokale geschiedenis, deze zichtbaar maken en vooral doorvertellen.’

Door Aad van Duijn

‘We niet geen lokaal museum zijn, waar we vondsten opsluiten in vitrines en daarbij het verhaal in onderschriften duiden,’ legt mede-initiatiefnemer Mark Ruis uit. ‘Katwijk aan de Rijn heeft een zeer lange geschiedenis, die stamt uit het begin van onze jaartelling. Dat zijn de eerste eeuwen waarin gebieden als de Zanderij aantoonbaar bewoond waren door Romeinen en de binnen het Romeinse rijk gevestigde functionarissen. Vondsten en opgravingen uit de Zanderij tonen dat aan. Het gaat daarbij om munten, kledingspelden (fibula) en allerlei gebruiksvoorwerpen die verwijzen naar specifieke ambachten, maar ook de vestiging van boeren.’

Dorp met relaties
‘De geschiedenis van het oude Rijndorp is echter groter’, benadrukt Jack Bouma, die in zijn vrije tijd molen De Geregtigheid draaiende houdt. ‘Dat zie je aan de gebouwen die er staan, zoals deze molen en

Oorlogs-vloot in 17de eeuw voorzien van touw uit Rijndorp
De Roskam, maar ook omdat het Rijndorp decennialang het centrum was voor rokerijen, touwslagerijen, lijnbanen, maar ook een gerenommeerd Gymnasium in ’t Sand.’

‘Een gebied met relaties richting de Baron van Wassenaar en daarvoor de heren Van Liere. Betekenisvolle geschiedenissen die het waard zijn verhaald te worden’, vertelt hij verder. ‘Vanuit de touwslagerij hier bevoorraadden we met touwwerk in de zeventiende eeuw bijvoorbeeld nagenoeg de gehele in Rotterdam gebouwde oorlogsvloot, terwijl het Gymnasium na de Napoleontische periode stond voor de emancipatie van katholieke burgers van ons land.’

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.