Logo allesoverkatwijk.nl
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om fietsers voorrang te geven op rotondes. | Foto: Marc Wonnink
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om fietsers voorrang te geven op rotondes. | Foto: Marc Wonnink (Foto: Marc Wonnink)

College wil voorrang fietsers op rotondes

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om fietsers op rotondes voorrang te geven. Dat staat in het zogenoemde Profielenboek, dat bij het Kwaliteitsboek hoort voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst. In dat Kwaliteitsboek staat onder andere beschreven hoe de wegen er in die nieuwe wijk uit moeten zien.

Het Bestemmingsplan Woongebied Valkenhorst is dinsdag 21 december door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad verstuurd.

Bij het hoofdstuk Kruispunten in het Profielenboek wordt bij het onderdeel rotonde het volgende gemeld: ‘Op dit moment hebben fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom in de gemeente Katwijk geen voorrang. Het voorstel van het college aan de raad is om dit zodanig te wijzigen, zodat fietsers wel voorrang hebben op rotondes binnen de bebouwde kom. De raad zal hier in het eerste kwartaal van 2022 een besluit over nemen. Afhankelijk van dit besluit moet de vormgeving van rotondes in Valkenhorst daar rekening mee houden.’

Dat besluit wordt overigens niet meer in het eerste kwartaal genomen, laat de griffie drie dagen later (24 december) weten aan Sonny Spek van DURF. 

Onderzoek
Spek heeft afgelopen jaren herhaaldelijk gevraagd naar de stand van zaken omtrent het onderzoek naar fietsers in de voorrang, dat in opdracht van de gemeente in februari en september 2020 is uitgevoerd.

De resultaten van dat onderzoek zijn inmiddels besproken met de politie, VVN en Fietsersbond Katwijk, maar het collegebesluit daarover laat nog op zich wachten. ‘Het raadsvoorstel Fietsers voorrang op rotondes zal niet meer voor de verkiezingen aan de raad worden aangeboden’, laat de griffie op de dag voor kerst aan Spek weten.

De kwestie om fietsers voorrang te geven op rotondes is een langdurig terugkerend thema bij de gemeente en in de politiek. 

Katwijk heeft tot nog toe altijd vastgehouden aan voorrang voor auto’s op rotondes, omdat dat veiliger zou zijn voor fietsers. Maar Katwijk wordt steeds meer omringd door gemeenten waar fietsers wel voorrang hebben. In Oegstgeest en Leiden is dat al vele jaren lang en ook Noordwijk heeft twee jaar geleden de overstap gemaakt. 

Het Katwijkse college lijkt nu overstag te gaan door de gemeenteraad voor te stellen om fietsers voorrang te geven op rotondes. Het besluit daarover laat echter nog even op zich wachten.