Logo allesoverkatwijk.nl
De zogenoemde 'aanleunwoningen' aan de Duindoornlaan. | Foto: RD
De zogenoemde 'aanleunwoningen' aan de Duindoornlaan. | Foto: RD (Foto: RD)

DSV koopt aanleunwoningen bij Salem terug van Dunavie

DSV I verzorgd leven is eind vorig jaar opnieuw eigenaar geworden van de vijftien zogenoemde aanleunwoningen van woningcorporatie Dunavie aan de Duindoornlaan. De zorgorganisatie ziet dit als eerste stap op weg naar nieuwbouw van het naastliggende woonzorgcomplex Salem. De vijftien woningen worden tijdelijk verhuurd door Alvast. DSV neemt de woningen en de bestaande contracten over.

De aanleunwoningen waren al eigendom van de DSV en maakten deel uit van het oude ‘verzorgingshuis Salem’. In 2002 werden de woningen verkocht samen met de andere blokken aan de Duindoornlaan aan de voorganger van Dunavie. Contractueel was toen al afgesproken dat DSV de woningen terug zou kunnen kopen bij herontwikkeling.

De woningen zijn jarenlang verhuurd door Dunavie. Met het oog op de terugverkoop aan DSV zijn de reguliere huurders door Dunavie van andere woningen voorzien. De laatste reguliere huurder vertrekt begin dit jaar. De tijdelijke bewoners gaan met de verkoop over naar DSV en de tijdelijke verhuurder Alvast.

Nieuwbouw
DSV-bestuurder Jan de Vries kondigde eind 2020 aan dat er in 2021 nagedacht zou gaan worden over de toekomst van Salem. In 2022 gaan de ontwerpers aan de slag. Landelijk wordt steeds duidelijker dat er een groot tekort is aan geschikte woningen voor ouderen met intensieve zorg. De cijfers verdubbelen op weg naar de periode 2040-2050. 

Gemeente Katwijk is intussen druk bezig met een zorgvisie. De gezamenlijke ouderenzorg organisaties VVT verenigd in Avant komen binnenkort naar buiten met een regionale visie. Ook daaruit wordt zichtbaar dat in onze regio duizenden woningen bijgebouwd zouden moeten worden. DSV wil de nieuwbouwplannen laten aansluiten op deze visies en begin dit jaar gesprekken hierover voeren met gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraars en collega-organisaties. Een ding is zeker: DSV zal zelf de locatie gaan ontwikkelen en de locatie wordt behouden voor de ouderenzorg. 

Groot bouwkavel
‘Salem is een begrip in Katwijk. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die daar gewoond heeft. Het ligt prachtig aan de rand van de duinen’, zegt De Vries. ‘Met de aankoop van de woningen van Dunavie ontstaat er een grote bouwkavel met heel veel mogelijkheden voor de nieuwbouw en functionele buitenruimte voor de bewoners. Het moet een mooie combinatie worden van tuin en parkeeroplossing op eigen terrein. Uiteindelijk wordt de 125 units en 15 aanleunwoningen gesloopt. Daarvoor willen we er zoveel mogelijk terug. Dat zijn er minimaal 60 vanuit de tijdelijke huisvesting Salem in Rijnsburg. Hoeveel woningen er bovenop die 60 gebouwd worden is de vraag. Daar gaan de komende maanden de gesprekken over. Deze aankoop laat ook zien dat DSV weer financieel gezond is en in staat is om te investeren.’

Katwijker Jeroen Hoek startte vorig jaar als manager Financiën en Control bij DSV. ‘De definitieve resultaten over 2021 kunnen wij natuurlijk pas in de loop van volgend jaar presenteren, maar ik kan wel zeggen dat wij het voor het tweede jaar op rij financieel beter doen dan begroot. DSV heeft het financiële stuur weer stevig in handen. ’ DSV koopt de aanleunwoningen uit eigen middelen.

Tijdelijke situatie
De gemeente heeft de vergunning verleend aan DSV voor tijdelijke verhuur door Divorce Housing. Voordat deze verhuur kan starten moeten er eerst extra parkeerplaatsen worden gemaakt om eventuele overlast voor de buurt te voorkomen. Dat wordt binnenkort gedaan, zodat uiterlijk 1 februari de bewoners hun intrek kunnen nemen. Er is een groot tekort aan woningen voor tijdelijke bewoners. De verwachting is dat alle 70 units snel bewoond worden. 

Aan de andere kant van het gebouw zitten tijdelijk bewoners van GGZ Rivierduinen. Daarmee is het hele gebouw weer in gebruik. De vergunning is aangevraagd voor vijf jaar, maar DSV hoopt die periode niet nodig te hebben. Het streven is om in 2022 en 2023 het ontwerp af te ronden en eind 2023 te gaan bouwen. De tijdelijke bewoners kunnen er dus naar verwachting een kleine twee jaar blijven.

Tijdelijke huisvesting
De tijdelijke huisvesting in Rijnsburg heeft een vergunning tot en met december 2022. Om die periode uit te breiden is ook een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook hier wordt voor alle zekerheid een wat langere periode gekozen. Zodra de nieuwbouw van Salem in Katwijk klaar is, wordt het gebouw weggehaald worden en de grond bouwrijp worden opgeleverd aan de gemeente voor de ontwikkeling van de nieuwbouw in het project Kleipetten Zuid.

Willemijn Wittkämper, sinds september manager intramurale zorg bij DSV, is heel blij met al deze ontwikkelingen. Zij heeft bij haar vorige werkgever veel ervaring opgedaan met nieuwbouw van verpleeghuizen en tijdelijke huisvesting. ‘De nieuwbouwlocatie Salem gaan wij gebruiken om aan te sluiten op alle ontwikkelingen in de zorg. Het is mijn droom om uiterlijk eind 2024 of begin 2025 de bewoners te verhuizen van de tijdelijke huisvesting naar een modern verpleeghuis dat klaar is voor de toekomst. Tot die tijd houden wij de tijdelijke huisvesting netjes in stand en maken we het er iedere dag gezellig.’