Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Opleidingsschool wordt monument; Geen steun voor alleen bescherming gevel

De Christelijke Opleidingsschool wordt een monument. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad donderdag besloten. Het amendement van PvdA, D66 en Hart Voor Katwijk om alleen de gevel als monument aan te wijzen, haalde het niet.

Met het raadsbesluit ligt de weg vrij voor het college om het gebouw aan de Parklaan aan te wijzen als monument. Met dat besluit is het gebouw beschermd. Gebruiker van het gebouw –stichting Prohles - kan daarna plannen maken voor een verbouwing, binnen de geldende monumentenstatus.

Verhitte discussie
De monumentenstatus zorgde voor verhitte debatten in de gemeenteraad. Voorstanders van een monumentenstatus; onder andere SGP en erfgoedverenigingen, lagen in de clinch met tegenstanders van een monumentenstatus, zoals Prohles, PvdA, D66.

De discussie draaide om de fundamentele vraag over welke expert je geloof je. Is dat Stichting Mevrouw Meijer, die onderzocht heeft of een monumentenstatus samen kan met goed onderwijs óf is dat scholenkoepel Prohles, die het gebouw dagelijks gebruikt voor onderwijs. 

Stichting Mevrouw Meijer stelt dat het prima mogelijk is goed onderwijs te geven als het pand aangewezen wordt als monument. Scholenkoepel Prohles stelt dat dat behoorlijk lastig wordt.

De verschillende partijen in de gemeenteraad frustreerden elkaar tijdens deze discussie. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk verweet de SGP te hard vast te houden aan het rapport. ‘Waarom houden we aan het rapport van Mevrouw Meijer vast als een soort bijbel en wordt het hier voorgedragen als een soort evangelie?’ De discussie die in de commissievergadering weken geleden plaats had, werd nog eens overgedaan. 

‘Duidelijk signaal’
Wethouder Jacco Knape herhaalde dat dit het beste besluit is. ‘Ik heb bezwaar richting het amendement. Hoe kunnen we een plan gaan maken als de uitgangsposities niet helder zijn? Waar gaan we dan mee starten? Moeten we drie verschillende plannen maken; een voor sloop, een voor een monumentale gevel en één als geheel monument? Dat uitgangspunt is niet duidelijk.’ De wethouder vervolgt: ‘Als college geven we nu een duidelijk signaal, de Opleidingsschool een monument. Daarbinnen is genoeg ruimte voor Prohles om onderwijs te geven. We gaan nu een plan maken, daarna komen er keuzes.’